Κα Αναστασία Θεοδούλη

Βοηθός Έρευνας

  • Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών Α.Π.Θ.
  • ΜΔΕ στα Πληροφοριακά Συστήματα Α.Π.Θ.
Η Αναστασία Θεοδούλη έλαβε το δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών και το ΜΔΕ στα Πληροφοριακά Συστήματα από το ΑΠΘ το 2008 και το 2011, αντίστοιχα. Από τον Ιούνιο του 2017 εργάζεται ως βοηθός έρευνας στο ΙΠΤΗΛ, στα πλαίσια του πρότζεκτ KONFIDO με εξειδίκευση σε τεχνολογίες Blockchain. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τη διαλειτουργικότητα μεταξύ πληροφοριακών συστημάτων υγείας, την ανάλυση μεγάλων δεδομένων και τη διαδικτυακή ασφάλεια και προσβασιμότητα.

Προσφατες Δημοσιεύσεις

Εμφάνιση όλων (2)

  • K. Moschou, A. Theodouli, S. Terzi, K. Votis, D. Tzovaras, D. Karamitros, S. Diamantopoulos, "Performance Evaluation of Different Hyperledger Sawtooth Transaction Processors for Blockchain Log Storage with Varying Workloads", The 3rd IEEE International Conference on Blockchain (Blockchain -2020).
  • A. Theodouli, S. Arakliotis, K. Moschou, K. Votis, D. Tzovaras, "On the design of a Blockchain-based system to facilitate Healthcare Data Sharing", In 2018 17th IEEE International Conference On Trust, Security And Privacy In Computing And Communications/12th IEEE International Conference On Big Data Science And Engineering (TrustCom/BigDataSE) (pp. 1374-1379). IEEE. (2018, August)
Επικοινωνία
Κα Αναστασία Θεοδούλη
Κτήριο Γ (Γκάνας) - Γραφείο B12

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
9ο χλμ, Θεσσαλονίκης - Θέρμης, 57001, Θέρμη - Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 2311 257763
Email: anastath@iti.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο