Κος Αθανάσιος Εμμανουηλίδης

Βοηθός Έρευνας

  • Δίπλωμα στην Επιστήμη του Μηχανικού Πληροφοριακών Συστημάτων Πανεπιστήμιο Αιγαίου (2019)

Ο Αθανάσιος Εμμανουηλίδης είναι κάτοχος διπλώματος στην Επιστήμη του Μηχανικού Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων (Πολυτεχνική Σχολή Πανεπιστημίου Αιγαίου) και έχει ολοκληρώσει ειδικό κορμό μαθημάτων στα πεδία: Ασφάλεια Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, Πληροφοριακά Συστήματα και Επιχειρηματικότητα και Επικοινωνιακά Συστήματα και Δίκτυα.
Έχει εργαστεί ως Database Engineer και έχει εμπειρία σε ανάπτυξη και εργασίες ενσωμάτωσης συστημάτων (integration development/operations) καθώς και σε υποστήριξη πληροφοριακών συστημάτων (IT support). Είναι γνώστης πολλαπλών εργαλείων και προγραμμάτων τα οποία αφορούν πολλαπλούς κλάδους πληροφορικής και διαθέτει δεξιότητες στην οργάνωση ομάδων και project.
Τα ενδιαφέροντά του πάνω στον κλάδο αφορούν την διεύρυνση των δεξιοτήτων του πάνω σε διαφορετικές τεχνολογίες ανάπτυξης μέσω διαφορετικών project ή/και άλλων κλάδων πληροφορικής.

Επικοινωνία
Κος Αθανάσιος Εμμανουηλίδης

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
Email: athanasiosemm@iti.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο