Κος Παναγιώτης Δουπίδης

Βοηθός Έρευνας

  • Πτυχίο Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (2021)
  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα, Επιστήμη Δεδομένων και Παγκόσμιου Ιστού, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (2023)

Ο Παναγιώτης Δουπίδης είναι κάτοχος προπτυχιακού διπλώματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας από το Σεπτέμβριο του 2021. Τον Μάρτιο του 2023 ολοκλήρωσε μεταπτυχιακές σπουδές στο πρόγραμμα «Επιστήμης Δεδομένων και Παγκόσμιου Ιστού» του Α.Π.Θ. έπειτα από την εκπόνηση της διπλωματικής του εργασίας, με τίτλο «Επενδυτικές Στρατηγικές Βασισμένες στην Ομαδοποίηση».
Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στον τομέα της μηχανικής μάθησης με έμφαση σε τεχνολογίες βαθιάς μάθησης με σκοπό την ανάλυση χρονοσειρών και την επεξεργασία σήματος.

Επικοινωνία
Κος Παναγιώτης Δουπίδης

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
Email: pdoupidis@iti.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο