Κος Γεώργιος Γρηγοράκος

Βοηθός Έρευνας

  • Πτυχίο Φυσικής Α.Π.Θ. 2021

Ανάπτυξη Εφαρμογών, Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ΑΠΘ 2020–2021
Συμμετοχή στο ανοιχτού κώδικα Universis Project, κυρίως σε frontend αλλά και backend θέματα. Στενή
συνεργασία με ομάδα ανάπτυξης με αντικείμενο το περιβάλλον Ηλεκτρονικής Γραμματείας Ιδρυμάτων Γ’
βάθμιας εκπαίδευσης με εφαρμογές Φοιτητή, Διδάσκοντα και Γραμματείας.

Επικοινωνία
Κος Γεώργιος Γρηγοράκος
Κτήριο Α

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θέρμη - Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 2311 257701-3
Fax: +30 2310 474128
Email: grigorakos@iti.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο