Κα Αικατερίνη Σκουμπουρδή

Βοηθός Έρευνας

  • Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Α.Π.Θ. (2020)

Προηγούνη εργασία στη Pfizer όπου ασχολήθηκα με Python αναπτύσοντας κώδικα για τη δημιουργία αναφορών με σκοπό την αυτοματοποιήση τις διαδικασιών συλλέγοντας δεδομένα από διάφορες πηγές χρησιμοποιόντας υπηρεσίες RESTful API.
Ανάπτυξη δυναμικής ιστοσελίδα χρησιμοποιώντας Angular, nodeJS και RESTful για την φιλοξενία εφαρμογών.
Προηγούμενη ενασχόληση με βιοιατρικό project όπου υλοποίησα αλγόριθμο που εξάγει αυτόματα τη
σωρευτική καμπύλη πρόσληψης τροφής και τα επιθυμητά χαρακτηριστικά γευμάτων από ηλεκτρονική ζυγαριά.
Εξέταση της συσχέτισης μεταξύ διαφορετικών target groups με βάση τη διατροφική συμπεριφορά τους. Ανάπτυξη μιας εφαρμογής Android όπου υπάρχει σύνδεση μέσω Bluetooth ηλεκτρονικής ζυγαριάς με φορητή συσκευή.
Αναπτυξη του Back End εφαρμογης με Java χρησιμοποιόντας Microsoft SQL and Hibernate και του Front End Front End με AngularJS και Bootstrap βιβλιοθήκες, χρησιμοποιόντας RestFul Services για τη μεταξύ τους επικοινωνία.

Επικοινωνία
Κα Αικατερίνη Σκουμπουρδή
Κτήριο Α

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θέρμη - Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 2311 257701-3
Fax: +30 2310 474128
Email: skouma@iti.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο