Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Κατηγορίες

 • Εκδήλωση ενδιαφέροντος

  Το ΕΚΕΤΑ / Ι.Π.ΤΗΛ., προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για μία (1) θέση συνεργαζόμενου ερευνητή, στα πλαίσια υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος I-Search.

 • Διάλεξη 22 Ιουνίου 2011

  Community Detection in Social Media Graphs, Συμεών Παπαδόπουλος, Ι.Π.ΤΗΛ.

 • Διάλεξη 15 Ιουνίου 2011

  Enabling and Investigative Tools in Nanotechnology: Measuring, Modeling and Computer Simulation Methods, Καθ. Κώστας Κυπαρισσίδης, Α.Π.Θ. και ΕΚΕΤΑ

 • Διάλεξη 08 Ιουνίου 2011

  SemanticSky: Cloud services integration using semantic web technologies, Dr Dimitar Trajanov, Cyril and Methodius University, Skopje

 • Εκδήλωση ενδιαφέροντος

  Το ΕΚΕΤΑ / Ι.Π.ΤΗΛ., προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για μία (1) θέση συνεργαζόμενου ερευνητή, στα πλαίσια υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος VIS-SENSE.

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: