Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Ανοιχτή Μέρα για το κοινό

Το ΙΠΤΗΛ θα οργανώσει και φέτος, όπως έκανε και πέρσι, ανοιχτή μέρα για το κοινό την Παρασκευή, 6 Μαϊου 2011, για να επιδείξει το έργο του. Οποιοδήποτε μέλος του κοινού θα μπορεί να μπεί στο κτίριο και να παρακολουθήσει επιδείξεις των τελευταίων ερευνητικών επιτευγμάτων του Ινστιτούτου στον τομέα της Πληροφορικής από τις 10πμ μέχρι τις 5μμ. Το αναλυτικό πρόγραμμα της ημέρας επισυνάπτεται.

Συνημμένα

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: