Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Δελτίο Τύπου - Ιανουάριος 2011

PRESS RELEASE #11
Ιανουάριος 2011

INFORMATICS AND TELEMATICS INSTITUTE (ITI), CERTH
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΛΕΜΑΤΙΚΗΣ (ΙΠΤΗΛ), ΕΚΕΤΑ
http://www.iti.gr

Δι-επιστημονική Συνεργασία Ευρώπης-Η.Π.Α. για επεξεργασία ιατρικών εικόνων με σκοπό την ανίχνευση καρκινικών κυττάρων

Το ΙΠΤΗΛ συμμετέχει σε μια ερευνητική προσπάθεια που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και προβλέπει ανταλλαγές ερευνητών μεταξύ Ευρώπης και Η.Π.Α και στοχεύει στον αναδυόμενο χώρο της επεξεργασίας ιατρικών εικόνων από μικροσκόπιο με σημαντικά πλεονεκτήματα για τον ιατρικό τομέα.

Μέχρι σήμερα, η ανάλυση ιστολογικών εικόνων από βιοψίες ανθρώπινων ιστών αποτελεί την πιο αξιόπιστη μέθοδο διάγνωσης και βαθμολόγησης του καρκίνου. Παρόλα αυτά, ακόμα και σήμερα προκύπτουν συχνά σημαντικές διαφοροποιήσεις στην διάγνωση και βαθμολόγηση αυτών των εικόνων από τους εξειδικευμένους γιατρούς. Η υπολογιστική ιστοπαθολογία μπορεί να συνεισφέρει σημαντικά στην πιο ορθολογιστική και αντικειμενική διάγνωση ιστολογικών εικόνων ασθενών που έχουν ή υπάρχουν υποψίες ότι έχουν καρκίνο.

Στο πρόγραμμα ανταλλαγών, νέοι ερευνητές θα εκπαιδευθούν και θα αποκτήσουν εμπειρία μέσα σε ένα δίκτυο συνεργασίας που θα περιλαμβάνει το Πανεπιστήμιο Bilkent (Τουρκία), το Πανεπιστήμιο Caen Basse-Normandie (Γαλλία), το ΕΚΕΤΑ-ΙΠΤΗΛ , το Ohio State University (Η.Π.Α.), και το Πανεπιστήμιο του Warwick (Μ.Β.). Το βασικό αποτέλεσμα της ερευνητικής συνεργασίας θα είναι αλγόριθμοι και λογισμικό επεξεργασίας εικόνας για εικόνες οζώδους λεμφώματος, οργάνωση σεμιναρίων και δημοσίευση κοινών ερευνητικών εργασιών.

Περισσότερες πληροφορίες από τον Δρ Ν. Γραμμαλίδη, ngramm@iti.gr

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: