Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Ετήσιο Βραβείο Καλύτερης Ελληνικής Διδακτορικής Διατριβής - Ανακοίνωση αποτελέσματος 2014

Η επιτροπή του Ινστιτούτου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) συνεδρίασε στις 20 Μαΐου του 2014 και αποφάσισε ότι η καλύτερη διατριβή από τις 16 διατριβές που υποβλήθηκαν για τον διαγωνισμό ήταν αυτή του

Σταύρου Δημητριάδη,

με τίτλο

Ανάπτυξη και εφαρμογή τεχνικών Νευροπληροφορικής για τη δυναμική ανάλυση της λειτουργικής συνδεσιμότητας μέσω πολυκαναλικών σημάτων, του Πανεπιστημίου Πατρών

Ο επιβλέπων καθηγητής της διατριβής του Δρ Δημητριάδη ήταν Φωτόπουλος Σπυρίδων, Καθηγητής Τμήματος Φυσικής Πανεπιστημίου Πατρών.

Η επιτροπή αποτελείτο από τους Ερευνητές του ΙΠΤΗΛ. Η επιτροπή μεταξύ άλλων έλαβε υπ’ όψιν της το πρωτότυπο των νέων ιδεών του διδακτορικού, την ποιότητα της παρουσίασης, τον αριθμό και ποιότητα των δημοσιεύσεων που προέκυψαν από την διατριβή και τον χρόνο που χρειάστηκε για την εκτέλεση της.

Ο Δρ Δημητριάδης θα παραλάβει το βραβείο του, αξίας 600 ευρώ, κατά την Ανοιχτή Μέρα του ΙΠΤΗΛ.

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: