Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Εναρκτήρια συνάντηση για το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα ISS-EWATUS

Την 1η Φεβρουαρίου του 2014, πραγματοποιήθηκε η έναρξη του προγράμματος «Integrated Support System for Efficient Water Usage and Resources Management» (Ολοκληρωμένο Σύστημα Υποστήριξης της Αποδοτικής Χρήσης Νερού και της Διαχείρισης των Υδάτινων Πόρων) με ακρωνύμιο ISS-EWATUS και ιστότοπο http://issewatus.eu/. Το έργο θα ολοκληρωθεί σε 36 μήνες και βρίσκεται υπό την αιγίδα του 7ου προγράμματος πλαισίου για την έρευνα της Ε.Ε (FP7) και σε προσανατολισμό της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ICT) για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων (Objective ICT-2013.6.3). Το Πανεπιστήμιο της Silesia (Institute of Computer Science, Faculty of Computer Science and Materials Science—WIiNoM) είναι ο συντονιστής του έργου. Οι εταίροι που συμμετέχουν στην κοινοπραξία είναι ακαδημαϊκά ιδρύματα, επιστημονικά ερευνητικά κέντρα κι επιχειρήσεις πέντε ευρωπαϊκών χωρών: Πολωνία- Πανεπιστήμιο της Silesia (US), Ινστιτούτο για την Οικολογία των Βιομηχανικών Περιοχών (IETU), Δημοτική Εταιρία Ύδρευσης της Sosnowiec (RPWiK), Ηνωμένο Βασίλειο- Πανεπιστήμιο Loughborough (LU), Πανεπιστήμιο Brunel (BU), Ισπανία- Πανεπιστήμιο Pablo de Olavide (UPO), Ελλάδα- Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ- CERTH), Δημοτική Εταιρία Ύδρευσης της Σκιάθου (ΔΕΥΑΣΚ- DEYASK), DOTSOFT S.A. (DS), Ολλανδία- VU Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ (VU). H Δρ. Ewa Magiera (US) είναι η συντονίστρια του έργου, ο Δρ. Eng. Wojciech Froelich (US) είναι ο επιστημονικός υπεύθυνος και υπεύθυνος ποιότητας και η Δρ. Małgorzata Gajos (US) είναι η υπεύθυνη διάχυσης.
Το έργο ISS-EWATUS αφορά στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος που θα στοχεύει στην αποδοτική χρήση του νερού στην Ε.Ε. Κύριος στόχος του έργου είναι η προστασία του νερού με χρήση των εργαλείων που προσφέρουν οι Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνίας, η αύξηση της επίγνωσης του καταναλωτή του νερού, η αλλαγή της συμπεριφοράς του καταναλωτή όσον αφορά στην υπερκατανάλωση νερού και τέλος η δημιουργία νέων προτύπων κατανάλωσης νερού τόσο σε δημοτικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο νοικοκυριού.
Στις 27-28 Φεβρουαρίου του 2014, στο Επιστημονικό Κέντρο Πληροφοριών και Ακαδημαϊκή Βιβλιοθήκη (Πολωνικό ακρωνύμιο: CINiBA) στην Katowice, πραγματοποιήθηκε η εναρκτήρια συνάντηση των συνεργατών του προγράμματος ISS-EWATUS. Στη συνάντηση παρευρέθηκαν εκπρόσωποι των εταίρων του προγράμματος, προσκεκλημένοι επισκέπτες και εκπρόσωποι του Πανεπιστημίου της Silesia: ο Αντιπρύτανης, για θέματα Επιστήμης και Συνεργασίας με τη Βιομηχανία, Καθηγητής Δρ. Habil. Andrzej Kowalczyk, η Κοσμήτορας του WIiNoM Δρ. Habil. Danuta Stróż Καθηγήτρια του UŚ, ο Αναπληρωτής Κοσμήτορας Δρ. Habil. Piotr Porwik Καθηγητής του UŚ και η Δρ. Katarzyna Trynda και ο Διευθυντής του Ινστιτούτου Πληροφορικής Επιστήμης Καθηγητής Δρ. Habil. Eng. Zygmunt Wróbel. Ο σκοπός της συνάντησης ήταν η συζήτηση για τις εργασίες και τα αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου, τη διαχείριση, τις συνεργασίες και τη διάχυση πληροφοριών του έργου.
Η συντονίστρια του έργου Δρ. Ewa Magiera παρουσίασε την κοινοπραξία κι ανέπτυξε τους γενικούς στόχους του ISS-EWATUS. Εκ μέρους του Πανεπιστημίου της Silesia, ο Αντιπρύτανης, για θέματα Επιστήμης και Συνεργασίας με τη Βιομηχανία, καθηγητής Δρ. Habil. Andrzej Kowalczyk απηύθυνε χαιρετισμό στους προσκεκλημένους, συνεχάρη όλους τους συμμετέχοντες κι ευχήθηκε την καρποφόρα και αποτελεσματική διεξαγωγή των εργασιών του προγράμματος. Ο αναπληρωτής συντονιστής κι επιστημονικός υπεύθυνος, Δρ. Eng. Wojciech Froelich, παρουσίασε το επιστημονικό και τεχνικό αντικείμενο του έργου και ανέλυσε τους στόχους. Η υπεύθυνη διάχυσης, Δρ. Małgorzata Gajos, ανέπτυξε τις αρχές του πλάνου διάχυσης του έργου, τονίζοντας τη σημασία της διάχυσης των αποτελεσμάτων κατά την αξιολόγησή τους από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η συντονίστρια και ο αναπληρωτής συντονιστής του προγράμματος ανέπτυξαν τους ρόλους των επιτροπών: Διευθύνουσα Επιτροπή, Συμβούλιο Έργου, Επιστημονικό Συμβούλιο και Συμβούλιο Διασφάλισης Ποιότητας, Επιτροπή Αξιολόγησης και Επικύρωσης και Συμβουλευτική Επιτροπή. Οι καθοδηγητές των πακέτων εργασιών ανέπτυξαν τους στόχους και την ουσία των εργασιών, που επίσης αποτέλεσε θέμα της στρογγυλής τράπεζας.
Οι συμμετέχοντες επισκέφθηκαν επίσης το νέο κτήριο του Επιστημονικού Κέντρου Πληροφοριών και Ακαδημαϊκής Βιβλιοθήκης, που κατασκευάστηκε με χρηματοδότηση της Ε.Ε. Το προσωπικό του Κέντρου παρουσίασε τη σύγχρονη τεχνολογία και τις οργανωτικές δομές που προσφέρει η βιβλιοθήκη στους αναγνώστες.

Εικόνα 1: Συμμετέχοντες του προγράμματος ISS-EWATUS στην πρώτη συνάντηση

Από αριστερά: Ευάγγελος Κοσμίδης (DOTSOFT), Καθ. Krzysztof Berbeka – expert (University of Economics, Cracow), Καθ. Shuang-Hua Yang (LU), Łukasz Podsiadło (RPWiK), Rafal Ulańczyk (IETU), Δρ. Katarzyna Samborska (IETU), John Sarris (DEYASK), Καθ. Jose L. Salmeron (UPO), Δρ. Eng. Wojciech Froelich (US), Δρ. Ελπινίκη Παπαγεωργίου (CERTH), Δρ. Χρυσή Λασπίδου (CERTH), Δρ. Ewa Magiera (US), Δρ. Andrea Capiluppi (BU), Δρ. Sandjai Bhulai (VU), Δρ. Małgorzata Gajos (US), Δρ. Lili Yang (LU).Στη μέση: Ewelina Doluk – γραμματέας, Τμήμα προγραμμάτων (US).

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: