Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Βραβείο καλύτερης εργασίας στο συνέδριο MultiMedia Modeling 2014

Η εργασία που εκπόνησαν οι ερευνητές του ΙΠΤΗΛ/ΕΚΕΤΑ Φωτεινή Μαρκατοπούλου, Βασίλειος Μεζάρης και Ιωάννης Κομπατσιάρης, με τίτλο «A Comparative Study on the Use of Multi-Label Classification Techniques for Concept-Based Video Indexing and Annotation», έλαβε το Bραβείο καλύτερης εργασίας (Best paper award) στο συνέδριο MultiMedia Modeling (ΜΜΜ) 2014, το οποίο διεξήχθη στο Δουβλίνο τον Ιανουάριο.

Η βραβευμένη εργασία ανήκει στην ερευνητική περιοχή της ανάλυσης και κατανόησης βίντεο, στην οποία η ομάδα του ΙΠΤΗΛ έχει ιδιαίτερη εμπειρία, και συγκεκριμένα αφορά στην αυτόματη επισημείωση βίντεο με ετικέτες που αντιστοιχούν σε μια πληθώρα εννοιών και οι οποίες περιγράφουν το περιεχόμενο του βίντεο (π.χ. κατηγορίες αντικειμένων, δραστηριότητες, ανθρώπους, γενικές έννοιες). Στη εργασία αυτή προτάθηκαν και μελετήθηκαν μια σειρά τεχνικών που αξιοποιούν τις συσχετίσεις μεταξύ διαφορετικών εννοιών προκειμένου να επιτύχουν την ακριβέστερη επισημείωση του βίντεο. Ταυτόχρονα, μελετήθηκαν δυο διαφορετικές μεθοδολογίες για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της επισημείωσης και καταδείχθηκε οτι η πλέον διαδεδομένη εξ’ αυτών στη σχετική επιστημονική κοινότητα δεν είναι από μόνη της επαρκής, καθώς αξιολογεί τα αποτελέσματα της επισημείωσης μόνο από τη σκοπιά μιας συγκεκριμένης εφαρμογής τους.

Η εργασία αυτή πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των χρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαική Επιτροπή ερευνητικών έργων LinkedTV (http://www.linkedtv.eu/) και MediaMixer (http://mediamixer.eu/).

Πληροφορίες: Δρ. Βασίλειος Μεζάρης, bmezaris@iti.gr, 2311 257770.

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: