Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Εκλογή Δρ. Μανάκου ως Προέδρου του EARSeL

Ο Δρ. Ιωάννης Μανάκος, πρώην Γενικός Γραμματέας και Αντιπρόεδρος της Ομάδας Ειδικού Ενδιαφέροντος για την Κάλυψη και Χρήση Γης, εξελέγει ως ο νέος Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Εργαστηρίων Τηλεπισκόπησης (European Association of Remote Sensing Laboratories - EARSeL). Το Συμβούλιο του EARSeL εξέλεξε το νέο προεδρείο για τα επόμενα δυο χρόνια. Η Δρ. Samantha Lavender, εθνική εκπρόσωπος του Ηνωμένου Βασιλείου, εξελέγη ως Ταμίας. Η Δρ. Rosa Lasaponara, πρώην Ταμίας και εκδότης του δελτίου τύπου, εξελέγη στη θέση του Γενικού Γραμματέα, ενώ η Dr Lena Halounova, εθνική εκπρόσωπος της Τσέχικης Δημοκρατίας, επανεξελέγει ως Αντιπρόεδρος.

Πληροφορίες για την εκλογή: Δελτίο τύπου EARSeL, Ιούνιος 2012 (http://www.earsel.org/Newsletters/EARSeL-Newsletter-Issue-90.pdf)

Περισσότερες πληροφορίες: Δρ. Ιωάννης Μανάκος: imanakos@iti.gr

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: