el   en  

Εκδήλωση ενδιαφέροντος (35192)

Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «An augmented intelligence-enabled stimulating framework for deep energy renovation delivering occupant-centered innovations» - «RINNO» με αριθμό συμβολαίου 892071, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω του Προγράμματος Πλαισίου «HORIZON 2020», προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθεί σύμβαση ανάθεσης έργου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη του σχετικού έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας Πρόσκλησης.

Ειδικότητα: Τεχνών Ήχου και Εικόνας ή Γραφικών Τεχνών ή συναφής ειδικότητα

Αντικείμενο: Ο υποψήφιος, που θα επιλεγεί, αναμένεται να ασχοληθεί με τη σχεδίαση και μοντελοποίηση 3Δ μοντέλων για χρήση τους από το σύστημα επαυξημένης πραγματικότητας του έργου στο πλαίσιο υποστήριξης των Πιλοτικών Σεναρίων Επίδειξης και Επικύρωσης της πλατφόρμας επαυξημένης πραγματικότητας. Περαιτέρω, ο υποψήφιος, που θα επιλεγεί, αναμένεται παρέχει υποστήριξη και στη συγγραφή των αντίστοιχων παραδοτέων στα Πακέτα Εργασίας WP5 και WP6 του έργου.

Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου, η οποία θα υπογράφεται από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του έργου.

Αριθμός Θέσεων: 1
Διάρκεια: 8 μήνες

Προθεσμία υποβολής 27/03/2023

Περισσότερες πληροφορίες στη συνημμένη προκήρυξη.

Συνημμένα