el   en  

Εκδήλωση ενδιαφέροντος (35187)

Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «A novel decentralized edge-enabled PREsCriptivE and ProacTive framework for increased energy efficiency and well-being in residential buildings» - «PRECEPT» με αριθμό συμβολαίου 958284, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω του Προγράμματος Πλαισίου «HORIZON 2020», προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθεί σύμβαση ανάθεσης έργου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη του σχετικού έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας Πρόσκλησης.

Ειδικότητα: Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή Πληροφορική ή συναφής ειδικότητα

Αντικείμενο: Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν αναμένεται να ασχοληθούν με τη σχεδίαση και ανάπτυξη μιας web πλατφόρμας, η οποία αναμένεται να υποστηρίζει τις ΙοΤ ανάγκες του έργου. Θα πρέπει να κατασκευαστεί το back-end για τη διασύνδεση με τους αισθητήρες των πιλοτικών εγκαταστάσεων, ενώ ταυτόχρονα αναμένεται να αναπτυχθεί και το περιβάλλον διαδραστικότητας με τους χρήστες.

Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου, η οποία θα υπογράφεται από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του έργου.

Αριθμός Θέσεων: 2
Διάρκεια: 8 μήνες

Προθεσμία υποβολής 27/03/2023

Περισσότερες πληροφορίες στη συνημμένη προκήρυξη.

Συνημμένα