el   en  

Εκδήλωση ενδιαφέροντος (33923)

Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Structured Approaches for Forest fire Emergencies in Resilient Societies» - «SAFERS», με αριθμό συμβολαίου 869353, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω του Προγράμματος Πλαισίου «HORIZON 2020», προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθεί σύμβαση ανάθεσης έργου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη του σχετικού έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας Πρόσκλησης.

Ειδικότητα: Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή Πληροφορική ή Θετικές Επιστήμες ή συναφής ειδικότητα

Αντικείμενο: Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί αναμένεται να ασχοληθεί με την έρευνα και ανάπτυξη τεχνικών και εργαλείων σημασιολογικής αναπαράστασης και ανάλυσης ετερογενών δεδομένων με τη χρήση οντολογιών και γράφων γνώσης, με σκοπό την ανάπτυξη συστήματος υποστήριξης αποφάσεων σε σενάρια αντιμετώπισης πυρκαγιών.

Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου, η οποία θα υπογράφεται από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του έργου.

Αριθμός Θέσεων: 1
Διάρκεια: 6 μήνες

Προθεσμία υποβολής 27/01/2023

Περισσότερες πληροφορίες στη συνημμένη προκήρυξη.

Συνημμένα