Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Σεμινάριο 28 Απριλίου 2010

Image fusion: Theory and Applications, Δρ Νίκος Μητιανούδης, Διεθνές Πανεπιστήμιο και Imperial College

Συνημμένα

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: