el   en  

Εκδήλωση ενδιαφέροντος (32037)

Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «A European Positive Sum Approach towards AI tools in support of Law Enforcement and safeguarding privacy and fundamental rights» - «pop AI», με αριθμό συμβολαίου 101022001, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω του Προγράμματος Πλαισίου «HORIZON 2020», προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθεί σύμβαση ανάθεσης έργου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη του σχετικού έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας Πρόσκλησης.

Ειδικότητα: Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή Πληροφορική ή συναφής ειδικότητα

Αντικείμενο: Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί αναμένεται να ασχοληθεί με την μελέτη, την καταγραφή καθώς και την μερική υλοποίηση και ανάπτυξη αρχιτεκτονικών και τεχνολογιών αιχμής (ΑΙ) για την επίτευξη των στόχων του έργου, στην ευρύτερη ερευνητική περιοχή της Τεχνητής Νοημοσύνης και της (κυβερνό-) ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένων τεχνολογιών Επεξεργασίας Σημάτων, Κειμένου και Εικόνας.

Οι παραπάνω εργασίες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του πακέτου εργασίας WP3 του έργου καθώς και στις δραστηριότητες διάχυσης των αποτελεσμάτων και ευρημάτων του έργου στο πακέτο εργασίας WP5.

Ειδικότερα, οι παραπάνω εργασίες περιλαμβάνουν:
• Υποστήριξη των δραστηριοτήτων συλλογής γνώσης επί των τεχνολογιών αιχμής, υποστήριξη στη διαμόρφωση του διαχειριστικού πλαισίου αυτών.
• Αξιολόγηση των σχετικών τεχνολογιών από την άποψη της ηθικής στο πλαίσιο του έργου.
• Παραγωγή προτεινόμενων πρακτικών για τη χρήση μιας ηθικής Τεχνητής Νοημοσύνης από πιθανούς τελικούς χρήστες (π.χ. όργανα ασφάλειας και τάξης) και πολίτες.
• Υποστήριξη στην εκτέλεση των διαγωνισμών του πακέτου εργασίας WP3, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων και του σχεδίου υλοποίησης καθώς και των κατάλληλων εργαλείων αξιολόγησης των συμμετεχόντων.
• Υποστήριξη στις δράσεις επιστημονικής διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου και προσέλκυσης του σχετικού κοινού με κατάλληλες δράσεις, καθώς και στη συγγραφή έγγραφων αναφορών, παρουσιάσεων και εκθέσεων προόδου των WP3 & WP5 του έργου.

Τέλος, ο υποψήφιος που θα επιλεγεί αναμένεται να παρέχει υποστήριξή του σε όλα τα ενεργά παραδοτέα των Ενοτήτων Εργασίας WP3 & WP5.

Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου, η οποία θα υπογράφεται από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του έργου.

Αριθμός Θέσεων: 1
Διάρκεια: 8 μήνες

Προθεσμία υποβολής 10/10/2022

Περισσότερες πληροφορίες στη συνημμένη προκήρυξη.

Συνημμένα