el   en  

Εκδήλωση ενδιαφέροντος (30930)

Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Human-robot collaborative construction system for shotcrete digitization and automation through advanced perception, cognition, mobility and additive manufacturing skills» -«RobetArme», με αριθμό συμβολαίου 101058731, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω του Προγράμματος Πλαισίου «HORIZON EUROPE», προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθεί σύμβαση ανάθεσης έργου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη του σχετικού έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας Πρόσκλησης.

Ειδικότητα: Μηχανικός ΠΕ

Αντικείμενο: Ο υποψήφιος, που θα επιλεγεί, αναμένεται να ασχοληθεί με το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και
την τεκμηρίωση μεθόδων και συστημάτων λογισμικού για τη μοντελοποίηση και την
παρακολούθηση των διεργασιών εργοταξίου, στο οποίο χρησιμοποιούνται ρομποτικά
συστήματα που συνεργάζονται με το ανθρώπινο εργατικό δυναμικό, σε επίπεδο οικοδομικού έργου, με την ανάπτυξη μεθόδων για την υποστήριξη του συντονισμού των διεργασιών του εργοταξίου μέσα από τεχνικές μηχανικής μάθησης και βελτιστοποίησης, καθώς και με την ανάλυση των απαιτήσεων, τον καθορισμό των προδιαγραφών και της αρχιτεκτονικής ρομποτικών συστημάτων για οικοδομικές εργασίες.

Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου, η οποία θα υπογράφεται από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του έργου.

Αριθμός Θέσεων: 1
Διάρκεια: 5 μήνες

Προθεσμία υποβολής 13/07/2022

Περισσότερες πληροφορίες στη συνημμένη προκήρυξη.

Συνημμένα