el   en  

Εκδήλωση ενδιαφέροντος (28287)

Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «REnewable COGeneration and storage techNologies IntegraTIon for energy autONomous buildings» - «RE-COGNITION» , με αριθμό συμβολαίου 815301, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω του Προγράμματος Πλαισίου «HORIZON 2020», προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθεί σύμβαση ανάθεσης έργου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη του σχετικού έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας Πρόσκλησης.

Ειδικότητα: Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή Πληροφορική ή συναφής ειδικότητα

Αντικείμενο: Ο υποψήφιος, που θα επιλεγεί, αναμένεται να ασχοληθεί με την ανάπτυξη συστήματος πρόβλεψης με χρήση βαθιάς μηχανικής μάθησης για κτιριακά περιβάλλοντα. Κύριο αντικείμενο του συστήματος πρόβλεψης αποτελεί η ανάπτυξη αλγορίθμων μηχανικής μάθησης ώστε να προβλέπεται η ενεργειακή κατανάλωση της ζήτησης φορτίων κτιρίων του τριτογενούς τομέα, καθώς και η παραγωγή ενέργειας από πρότυπα συστήματα παραγωγής ενέργειας μέσω ανανεώσιμων πηγών που αναπτύσσονται στο πλαίσιο του έργου. Η παραδοτέα εφαρμογή πρόβλεψης αποτελεί τμήμα του συνολικού συστήματος διαχείρισης και βελτιστοποίησης της ροής ενέργειας (ACEME), το οποίο λαμβάνει και ελέγχει το σύνολο της πληροφορίας που προέρχεται από τα συστήματα ελέγχου κάθε πηγής ενέργειας και συστημάτων αποθήκευσης που μπορεί να είναι εγκατεστημένα στο εκάστοτε κτίριο (ανάλογα με το πιλότο του κάθε έργου), έχοντας ως στόχο τον προγραμματισμό της βέλτιστης ενεργειακής αποδοτικότητας (energy efficiency) και το μέγιστο ποσοστό διείσδυσης ΑΠΕ, ώστε να επιτευχθεί η μετατροπή του κτιρίου σε σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης (nZEB). Ο υποψήφιος αναμένεται να αναπτύξει τους αλγορίθμους βαθιάς μηχανικής μάθησης του συστήματος ενεργειακής διαχείρισης κτιρίων, ώστε να προβλέπεται αποτελεσματικά η ενεργειακή συμπεριφορά των εγκατεστημένων ενεργειακών συστημάτων και φορτίων. Τέλος, ο υποψήφιος θα παρέχει υποστήριξη και στη συγγραφή των αντίστοιχων παραδοτέων εγγράφων.

Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου, η οποία θα υπογράφεται από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του έργου.

Αριθμός Θέσεων: 1
Διάρκεια: 3 μήνες

Προθεσμία υποβολής 10/12/2021

Περισσότερες πληροφορίες στη συνημμένη προκήρυξη.

Συνημμένα