el   en  

Εκδήλωση ενδιαφέροντος (27531)

Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «Smart, Personalized and Adaptive ICT Solutions for Active, Healthy and Productive Ageing with enhanced Workability» - «AgeingatWork», με αριθμό συμβολαίου 826299, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω του Προγράμματος Πλαισίου «HORIZON 2020», προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθεί σύμβαση ανάθεσης έργου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη του σχετικού έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας Πρόσκλησης.

Ειδικότητα: Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή Πληροφορική ή συναφής ειδικότητα
Αντικείμενο: Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί αναμένεται να ασχοληθεί με το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την τεκμηρίωση μεθόδων και συστημάτων λογισμικού για κινητές συσκευές και διεπαφές εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας (Augmented Reality - AR), οι οποίες θα έχουν σαν στόχο την υποστήριξη ατόμων που πλησιάζουν ή διανύουν την τρίτη ηλικία, τόσο στο χώρο εργασίας τους, όσο και στην απομακρυσμένη εργασία τους.

Αριθμός Θέσεων: 1
Διάρκεια: 8 μήνες

Προθεσμία υποβολής 11/10/2021

Περισσότερες πληροφορίες στη συνημμένη προκήρυξη.

Συνημμένα