el   en  

Εκδήλωση ενδιαφέροντος (27207)

Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «Deep AR Law Enforcement Ecosystem» - «DARLENE», με αριθμό συμβολαίου 883297, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω του Προγράμματος Πλαισίου «HORIZON 2020», προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθεί σύμβαση ανάθεσης έργου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη του σχετικού έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας Πρόσκλησης.

Ειδικότητα: Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή Πληροφορική ή συναφής ειδικότητα
Αντικείμενο: Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί αναμένεται να ασχοληθεί με την μελέτη και ανάπτυξη μεθόδων βαθιάς μάθησης για την εκτίμηση της τρισδιάστατης πόζας ανθρώπων σε πραγματικό χρόνο από πολλαπλές κάμερες. Οι μέθοδοι που θα αναπτυχθούν θα ενσωματωθούν σε περιβάλλον επαυξημένης πραγματικότητας και θα πρέπει να είναι επεκτάσιμες για δυνατότητα προσθήκης πολλαπλών καμερών. Ο υποψήφιος αναμένεται να παρέχει υποστήριξη τόσο στις εργασίες ανάπτυξης όσο και στη συγγραφή έγγραφων αναφορών, που θα χρησιμοποιηθούν στα παραδοτέα του έργου.

Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου, η οποία θα υπογράφεται από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του έργου.

Αριθμός Θέσεων: 1
Διάρκεια: 4 μήνες

Προθεσμία υποβολής 19/08/2021

Περισσότερες πληροφορίες στη συνημμένη προκήρυξη.

Συνημμένα