el   en  

Εκδήλωση ενδιαφέροντος (27205)

Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «Minimal Size Thermal and Electrical Energy Storage System for In-Situ Residential Installation» - «MiniStor», με αριθμό συμβολαίου 869821, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω του Προγράμματος Πλαισίου «HORIZON 2020», προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθεί σύμβαση ανάθεσης έργου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη του σχετικού έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας Πρόσκλησης.

Ειδικότητα: Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή Πληροφορική ή συναφής ειδικότητα
Αντικείμενο: Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί αναμένεται να ασχοληθεί με τη σχεδίαση και υλοποίηση της διαδικτυακής πλατφόρμας του έργου, όσον αφορά τόσο στο γραφικό περιβάλλον του τελικού χρήστη (front – end) όσο και στις λειτουργίες του διακομιστή (back – end). Επίσης, αναμένεται να αναπτύξει όλες τις απαραίτητες διεπαφές λογισμικού για τη συνεργασία/επικοινωνία των αντίστοιχων υποσυστημάτων της συνολικής αρχιτεκτονικής του συστήματος λαμβάνοντας υπόψη και τις απαιτήσεις των τελικών χρηστών. Το σύστημα οπτικοποίησης θα σχεδιαστεί με τρόπο ώστε να είναι εύληπτη η χρήση του από όλα τα μέλη του. Τέλος, ο υποψήφιος θα συνδράμει και στη συγγραφή των αντίστοιχων παραδοτέων εγγράφων.
Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου, η οποία θα υπογράφεται από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του έργου.

Αριθμός Θέσεων: 1
Διάρκεια: 4 μήνες

Προθεσμία υποβολής 19/08/2021

Περισσότερες πληροφορίες στη συνημμένη προκήρυξη.

Συνημμένα