el   en  

Εκδήλωση ενδιαφέροντος (26331)

Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «PLUG-N-play passive and active multi-modal energy HARVESTing systems, circular economy by design, with high replicability for Self-sufficient Districts Near-Zero Buildings» - «PLUG-N-HARVEST», με αριθμό συμβολαίου 768735 , το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω του Προγράμματος Πλαισίου «HORIZON 2020», προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθεί σύμβαση ανάθεσης έργου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη του σχετικού έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας Πρόσκλησης.

Ειδικότητα: Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή Πληροφορική ή συναφής ειδικότητα
Αντικείμενο: Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί αναμένεται να ασχοληθεί με την ολοκλήρωση των επιμέρους υποσυστημάτων του έργου Plug-n-Harvest (PnH) σε ένα ενιαίο ολοκληρωμένο σύστημα, με την εγκατάσταση του συστήματος στις πιλοτικές εγκαταστάσεις, αλλά και με τις πιλοτικές δοκιμές, κατά τη διάρκεια των οποίων θα γίνουν εκτεταμένες μετρήσεις. Επίσης, βάσει των πιλοτικών δοκιμών, θα γίνει αξιολόγηση του ολικού συστήματος PnH, αλλά και των υποσυστημάτων αυτού, καθώς και επικύρωση τους.

Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου, η οποία θα υπογράφεται από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του έργου.

Αριθμός Θέσεων: 1
Διάρκεια: 6 μήνες

Προθεσμία υποβολής 10/05/2021

Περισσότερες πληροφορίες στη συνημμένη προκήρυξη.

Συνημμένα