el   en  

Εκδήλωση ενδιαφέροντος (26081)

Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «REnewable COGeneration and storage techNologies Integra TIon for energy autONomous buildings» - «RE-COGNITION», με αριθμό συμβολαίου 815301, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω του Προγράμματος Πλαισίου «HORIZON 2020», προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθεί σύμβαση ανάθεσης έργου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη του σχετικού έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας Πρόσκλησης.

Ειδικότητα: Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή Πληροφορική ή συναφής ειδικότητα
Αντικείμενο: Οι υποψήφιοι, που θα επιλεγούν, αναμένεται να ασχοληθούν με τη σχεδίαση και υλοποίηση διαδικτυακής εφαρμογής (web app), τόσο όσον αφορά στο γραφικό περιβάλλον του τελικού χρήστη (front – end) όσο και στις λειτουργίες του διακομιστή (back – end). Η παραδοτέα διαδικτυακή εφαρμογή αποτελεί τμήμα ενός συνολικού συστήματος, το οποίο λαμβάνει, διαχειρίζεται και ελέγχει το σύνολο της πληροφορίας που προέρχεται από τα συστήματα ελέγχου κάθε πηγής ενέργειας και συστήματος αποθήκευσης που είναι εγκατεστημένα στο κτίριο, έχοντας ως στόχο τη βέλτιστη ενεργειακή αποδοτικότητα (energy efficiency) και το μέγιστο ποσοστό διείσδυσης ΑΠΕ, ώστε να επιτευχθεί η μετατροπή του κτιρίου σε σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης (nZEB). Οι υποψήφιοι αναμένεται να αναπτύξουν όλες τις απαραίτητες διεπαφές λογισμικού για τη συνεργασία/επικοινωνία των αντίστοιχων υποσυστημάτων της συνολικής αρχιτεκτονικής του συστήματος λαμβάνοντας υπόψη και τις απαιτήσεις των τελικών χρηστών. Το σύστημα οπτικοποίησης θα σχεδιαστεί με τρόπο ώστε να είναι εύληπτη η χρήση του από τον διαχειριστή του κτιρίου. Τέλος, οι υποψήφιοι θα συνδράμουν και στη συγγραφή των αντίστοιχων παραδοτέων εγγράφων.

Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου, η οποία θα υπογράφεται από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του έργου.
Αριθμός Θέσεων: 2
Διάρκεια: 6 μήνες

Προθεσμία υποβολής 19/04/2021

Περισσότερες πληροφορίες στη συνημμένη προκήρυξη.

Συνημμένα