el   en  

Εκδήλωση ενδιαφέροντος (24239)

Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «RENewAble Integration and SuStainAbility iN energy CommunitiEs» - «RENAISSANCE», με αριθμό συμβολαίου 824342, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω του Προγράμματος Πλαισίου «HORIZON 2020», προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθεί σύμβαση ανάθεσης έργου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη του σχετικού έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας Πρόσκλησης.

Ειδικότητα: Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή Πληροφορική ή συναφής ειδικότητα
Αντικείμενο: Ο υποψήφιος, που θα επιλεγεί, αναμένεται να ασχοληθεί με τη σχεδίαση και υλοποίηση διαδικτυακής εφαρμογής (web app), όσον αφορά τόσο στο γραφικό περιβάλλον του τελικού χρήστη (front – end) όσο και στις λειτουργίες του διακομιστή (back – end). Η διαδικτυακή εφαρμογή θα αποτελεί τμήμα ενός συνολικού συστήματος, το οποίο λαμβάνει, διαχειρίζεται και ελέγχει το σύνολο της πληροφορίας που προέρχεται από τα συστήματα ελέγχου κάθε πηγής ενέργειας και συστήματος αποθήκευσης που είναι εγκατεστημένα στο κτίριο, κι έχει ως στόχο τη βέλτιστη ενεργειακή αποδοτικότητα (energy efficiency) και το μέγιστο ποσοστό διείσδυσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ). Ο υποψήφιος αναμένεται να αναπτύξει όλες τις απαραίτητες διεπαφές λογισμικού για τη συνεργασία/επικοινωνία των αντίστοιχων υποσυστημάτων της συνολικής αρχιτεκτονικής του συστήματος λαμβάνοντας υπόψη και τις απαιτήσεις των τελικών χρηστών. Το σύστημα οπτικοποίησης θα σχεδιαστεί με τρόπο ώστε να είναι εύληπτη η χρήση του από τα μέλη των ενεργειακών κοινοτήτων. Τέλος, ο υποψήφιος θα συνδράμει και στη συγγραφή των αντίστοιχων παραδοτέων εγγράφων.

Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου, η οποία θα υπογράφεται από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του έργου.
Αριθμός Θέσεων: 1
Διάρκεια: 6 μήνες

Προθεσμία υποβολής 25/11/2020

Περισσότερες πληροφορίες στη συνημμένη προκήρυξη.

Συνημμένα