el   en  

Εκδήλωση ενδιαφέροντος (24205)

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Ευφυές Σύστημα Πολλαπλών Μη-Επανδρωμένων Αεροσκαφών για την Επιτήρηση Κρίσιμων Εγκαταστάσεων Ενέργειας» - «AUTOPSY», και κωδικό 5069144/Τ2ΕΔΚ-03472, η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ- B’ ΚΥΚΛΟΣ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) που χρηματοδοτείται από την ΣΑΕ1191 με κωδικό πράξης ΣΑ (ενάριθμο) 2020ΣΕ11910000 και την ΣΑΕ1141 με κωδικό πράξης ΣΑ (ενάριθμο) 2019ΣΕ11410003 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)/ Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθεί σύμβαση ανάθεσης έργου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη του σχετικού έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας Πρόσκλησης.

Ειδικότητα: Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή Πληροφορική ή συναφής ειδικότητα
Αντικείμενο: Ο υποψήφιος, που θα επιλεγεί, αναμένεται να ασχοληθεί με τον καθορισμό των απαιτήσεων χρήσης και τεχνικών προδιαγραφών, την ανάπτυξη μεθόδων για το σχεδιασμό καθηκόντων, τη λήψη αποφάσεων και το δυναμικό πλάνο επιτήρησης του συστήματος μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Οι παραπάνω εργασίες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο των παρακάτω Ενοτήτων Εργασίας του
έργου:

• ΕΕ1: Καθορισμός σεναρίων επιτήρησης και προδιαγραφών συστήματος
• ΕΕ2: Συντονισμένος χειρισμός και λειτουργία μονάδων ΜΕΑ
• ΕΕ5: Γνωσιακό σύστημα λήψης αποφάσεων και σχεδιασμός πλάνου επιτήρησης
• ΕΕ7: Διάχυση και αξιοποίηση αποτελεσμάτων

Ο υποψήφιος θα συμμετέχει τόσο στις ερευνητικές εργασίες όσο και στη συγγραφή έγγραφων αναφορών των παραδοτέων του έργου:

• Π1.2: Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών των ΜΕΑ και εντοπισμός αισθητήρων
• Π5.1: Μέθοδοι σχεδιασμού καθηκόντων ΜΕΑ
• Π5.2: Εικονικός πύργος ελέγχου συντονισμού ΜΕΑ
• Π5.3: Σύστημα ειδοποίησης και ενημέρωσης βλαβών
• Π7.3: Πλάνο Διάχυσης Αποτελεσμάτων

Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου, η οποία θα υπογράφεται από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του έργου.
Αριθμός Θέσεων: 1
Διάρκεια: 6 μήνες

Προθεσμία υποβολής 18/11/2020

Περισσότερες πληροφορίες στη συνημμένη προκήρυξη.

Συνημμένα