Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Διάλεξη 30 Μαΐου 2012

From Computer to Robotic Vision: just a step or a leap forward?, Δρ Λάζαρος Ναλπαντίδης, KTH, Sweden

Συνημμένα

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: