Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Διάλεξη 25 Απριλίου 2012

Robotic handling of clothes: an implementation of the unfolding task, Κα Δήμητρα Τριανταφύλλου, ΕΚΕΤΑ-ΙΠΤΗΛ

Συνημμένα

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: