Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Διάλεξη 15 Φεβρουαρίου 2012

Using Attributed Affect for Implicit Sentiment Image Tagging and Content Based Retrieval, Δρ. Κώστας Αποστολάκης, ΕΚΕΤΑ-ΙΠΤΗΛ

Συνημμένα

  • Παρουσίαση (898KB)
    Using Attributed Affect for Implicit Sentiment Image Tagging and Content Based Retrieval

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: