Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Διάλεξη 22 Δεκεμβρίου 2011

FPGAs and their applications to image processing, Δρ Χρήστος-Σάββας Μπουγάνης, Imperial College London, UK

Συνημμένα

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: