Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Βραβείο καλύτερης εργασίας στο συνέδριο ICVS 2017

Η εργασία του Ινστιτούτου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του ΕΚΕΤΑ με τίτλο «Robot's Workspace Enhancement with Dynamic Human Presence for Socially-aware Navigation» και συγγραφείς τους Ι. Κωσταβέλη, Α. Καργάκο, Δ. Γιακουμή και Δ. Τζοβάρα, βραβεύτηκε ως η καλύτερη του 11ου Διεθνούς Συνεδρίου Συστημάτων Υπολογιστικής Όρασης (11th International Conference on Computer Vision Systems – ICVS 2017). Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε στο Σενζέν της Νότιας Κίνας, στις 10-13 Ιουλίου 2017.

Η συγκεκριμένη εργασία παρουσιάζει μια νέα μέθοδο για αυτόνομη πλοήγηση ρομποτικής πλατφόρμας, στοχεύοντας σε πιο αποτελεσματική και κοινωνικά αποδεκτή κίνηση του ρομπότ σε χώρο με δυναμική ανθρώπινη παρουσία.

Η εργασία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου RAMCIP (www.ramcip-project.eu), το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Horizon 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης (GA: 643433).

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: