Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση περιλαμβάνει τη χρήση των ΤΠΕ για τη βελτίωση της παροχής υπηρεσιών και, γενικότερα, της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας του δημόσιου τομέα (eGovernment), καθώς και την αύξηση της συμμετοχής των πολιτών στις διοικητικές διαδικασίες (eParticipation).

Έχουμε εμπειρία στην ανάλυση και τον σχεδιασμό συστημάτων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, την αξιολόγηση τέτοιων συστημάτων συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων διαλειτουργικότητας, την χρήση προηγμένων τεχνολογιών ιστού και υποδομών από τις δημόσιες αρχές, και τη χρήση εργαλείων και τεχνολογιών απεικόνισης.

Τρέχοντα έργα έρευνας και ανάπτυξης

 • FORESIGHT — Advanced cyber-security simulation platform for preparedness training in Aviation, Naval and Power-grid environments (2019: H2020 - IA)
 • NADINE — digital iNtegrAteD system for the socIal support of migraNts and refugEes (2018: H2020-SC6-MIGRATION-2018)
 • CUTLER — Coastal Urban developmenT through the LEnses of Resiliency (2018: H2020 RIA)
 • IRIS — Integrated and Replicable Solutions for Co-Creation in Sustainable Cities (2017: H2020-SCC-01-2017)

Έργα τα οποία ολοκληρώθηκαν

 • OpenGovIntelligence — Fostering Innovation and Creativity in Europe through Public Administration Modernization towards Supplying and Exploiting Linked Open Statistical Data (2016: H2020 RIA)
 • Live+Gov — Reality Sensing, Mining and Augmentation for Mobile Citizen–eGovernment Dialogue (2012: FP7 ICT - STREP)
 • LD-CAST — Local Development Cooperation Actions Enabled by Semantic Technology (2006: IST-STREP)
 • SemanticGov — Providing Integrated Public Services to Citizens at the National and Pan-European level with the use of Emerging Semantic Web Technologies (2006: IST-STREP)
 • Σύστημα Υποστήριξης Αποφάσεων (ΣΥΑ) Nostrum — Δίκτυο Διακυβέρνησης, Επιστήμης και Τεχνολογίας για την Βιώσιμη Διαχείριση Υδάτινων Πόρων στη Μεσόγειο. Ο ρόλος των εργαλείων Υποστήριξης Αποφάσεων (2004: INCO Program)
 • IntelCities — Intelligent Cities (2004: IST - IP)
 • LAURA — Adaptive Zones for interregional Electronic Commerce based on the concepts of Request-Based Virtual Organizations and sector-specific Service Level Agreement (2002: IST)
 • EU-PUBLI.COM — Facilitation Co-operation amongst European Public (2002: IST)
 • E-MuniS — Electronic Municipal Information Services - Best Practice Transfer and Improvement Project (2001: IST)
 • INFOCITIZEN — Agent based negotiation for inter- and intra-enterprise coordination employing a European Information Architecture for Public Administration (2001: IST)

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: