Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Δημοσιεύσεις Ι.Π.ΤΗΛ.

3D Volume Watermarking Using 3D Krawtchouk Moments

In this paper a novel blind watermarking method of 3D volumes based on the Weighted 3D Krawtchouk Moments is proposed. The watermark is created by a pseudo-random number generator and is embedded on low order Weighted 3D Krawtchouk Moments. The watermark detection is blind, requiring only the user’s key. The watermark bit sequence is created using the key and its cross correlation with the Weighted 3D Krawtchouk Moments of the possible watermarked volume. The proposed method is imperceivable to the user, robust to geometric transformations (translation, rotation) and to cropping attacks.

Συνημμένα

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: