Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Καθ. Λέανδρος Τασιούλας - Δημοσιεύσεις

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

 1. A. Satsiou, L. Tassiulas, "Reputation-based Resource Allocation in P2P Systems of Rational Users", IEEE Trans. on Parallel and Distributed Systems, vol. 21 no.4,
pp. 466-479, April 2010
 2. M. Gatzianas, L. Georgiadis, L. Tassiulas, "Control of wireless networks with rechargeable batteries", IEEE Transactions on Wireless Communications, pp. 581-593, vol. 9, no. 2, Feb. 2010
 3. I. Koutsopoulos, L. Tassiulas, "Fast Neighbor Positioning and Medium Access in Wireless Networks with Directional Antennas.", IEEE Transactions on Wireless Communications, submitted 2009.
 4. E. Matskani, N.D. Sidiropoulos, Z.-Q. Luo, L. Tassiulas, "Efficient Batch and Adaptive Approximation Algorithms for Joint Multicast Beamforming and Admission Control", IEEE Trans. on Signal Processing, vol.57, no.12, pp. 4882-4894, Dec. 2009.
 5. V. Ntranos, N. D. Sidiropoulos, L. Tassiulas, "On Multicast Beamforming for Minimum Outage", IEEE Trans. on Wireless Communications, vol. 8, no. 6, pp 3172-3181, June 2009
 6. V. Tabatabaae, L. Tassiulas, "MNCM: A Critical Node Matching Approach to Scheduling for Input Buffered Switches with No Speedup", IEEE/ACM Transactions on Networking, vol 17 no 1 pp 294-304, Feb, 2009
 7. G. Athanasiou, T. Korakis, O. Erctin, L. Tassiulas, "A Cross-Layer Framework for Association Control in Wireless Mesh Networks", IEEE Transactions on Mobile Computing, , vol. 8, no. 1, pp 65-80 , 2009.
 8. G. Athanasiou, T. Korakis, L. Tassiulas, "An 802.11k Compliant Framework for Cooperative Hand-off in Wireless Networks", EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking, Article ID 350643, 14 pages, Volume 2009.
 9. I. Koutsopoulos, L. Tassiulas, "Carrier assignment algorithms for OFDM-based multi-carrier wireless networks with channel adaptation", IEEE Transactions on Communications, vol. 56, no. 12, pp.2190-2199, Dec. 2008
 10. E. Matskani, N. D. Sidiropoulos, Z.-Q. Luo, L. Tassiulas, "Convex Approximation Techniques for Joint Multiuser Downlink Beamforming and Admission Control", IEEE Trans. on Wireless Communications, vol. 7, no. 7, pp 2682-2694 , 2008.
 11. P. Antoniadis, B. Le Grand, A. Satsiou, L. Tassiulas, R. Aguiar, J. Barraca, S. Sargento, "Community Building over Neighbourhood Wireless Mesh Networks", IEEE Technology and Society Magazine, Vol. 27, Is. 1, pp 48-56, Spring 2008.
 12. T. Korakis, G. Jakllari, L. Tassiulas, "CDR-MAC: A protocol for full exploitation of directional antennas in ad-hoc wireless networks", IEEE Transactions on Mobile Computing, Vol. 7. No. 2, pp 145-155, Feb. 2008
 13. I. Koutsopoulos, L. Tassiulas, "The impact of space division multiplexing on resource allocation: a unified treatment of TDMA, OFDMA and CDMA", IEEE Transactions on Communications, vol.56, no.2, pp.260-269, February 2008.
 14. V. Sharma, K. Kar, R. J. La, L. Tassiulas, "Dynamic network provisioning for time-varying traffic", Journal of Communications and Networks (JCN), 9(8):408-418, Dec. 2007.
 15. I. Koutsopoulos, L. Tassiulas, "Joint optimal access point selection and channel assignment in wireless networks", IEEE/ACM Transactions on Networking, vol. 15, no.3, pp.521-532, June 2007.
 16. K. Kar, M. Kodialam, T. V. Lakshman, L. Tassiulas, "Routing for Network Capacity Maximization in Energy-constrained Ad-hoc Networks", submitted to IEEE Transactions on Wireless Communications, 2007.
 17. I. Koutsopoulos, U. C. Kozat, L. Tassiulas, "Dynamic resource allocation in deterministic-code CDMA systems with multi-rate provisioning", IEEE Transactions on Mobile Computing, vol.5, no.12, pp.1780-1792, December 2006.
 18. U. C. Kozat, I. Koutsopoulos, L. Tassiulas, "Cross-layer design and power-efficiency considerations for QoS provisioning in multi-hop wireless networks", IEEE Transactions on Wireless Communication, vol.5, no.11, pp.3306-3315, November 2006
 19. I. Koutsopoulos, L. Tassiulas, "Cross-layer adaptive techniques for throughput enhancement in wireless OFDM-based networks", IEEE/ACM Transactions on Networking, vol.14, no.5, pp.1056-1066, October 2006.
 20. K. Kar, L. Tassiulas, Layered Multicast Rate Control based on Lagrangian Relaxation and Dynamic Programming
 21. I. Koutsopoulos, L. Tassiulas, "Adaptive channel assignment in SDMA-based wireless LANs with transceiver resource limitations", EURASIP Journal on Signal Processing, Special Issue on Signal processing-assisted cross-layer designs, vol.81, No.8, pp.1879-1895, August 2006.
 22. S. Toumpis, L. Tassiulas, Optimal Deployment of Large Wireless Sensor Networks
 23. L. Georgiades, L. Tassiulas, "Optimal Overload Response in Sensor Networks", IEEE Transactions on Information Theory, Vol. 52, No. 6, pp. 2684-2696, June 2006.
 24. L. Georgiadis, M. Neely, L. Tassiulas, "Resource Allocation and Cross-Layer Control in Wireless Networks", Foundations & Trends in Networking, Vol. 1, pp. 1-147, 2006.
 25. I. Koutsopoulos, L. Tassiulas, "Throughput-Optimal Transmission Rate Control Policies for Wireless Networks", IEEE Transactions on Automatic Control, to appear
 26. O. Ercetin, L. Tassiulas, "Pricing Strategies for Differentiated Services Content Delivery Networks", Computer Networks, Vol. 49, No. 6, pp. 840-855, 19 December 2005.
 27. S. Sarkar, L. Tassiulas, "Back Pressure Based Multicast Scheduling for Fair Bandwidth Allocation", IEEE Transactions on Neural Networks, Special issue on Adaptive Learning Systems in Communication Networks, Vol. 16, No. 5, pp. 1279-1290, Sep. 2005.
 28. S. Sarkar, L. Tassiulas, "End-to-end bandwidth guarantees through fair local spectrum share in wireless ad-hoc networks", IEEE Transactions on Automatic Control, Vol. 50, Issue 9, pp. 1246-1259, Sept. 2005.
 29. U. C. Kozat, L. Tassiulas, "Throughput Scalability of Wireless Hybrid Networks over a Random Geometric Graph", ACM/KLUWER Wireless Networks (WINET) Journal, Vol 11, No. 4, pp. 435-449, 2005.
 30. T. Salonidis, P. Bahgwat, L. Tassiulas, R. Lamaire, "Distributed Topology Construction of Bluetooth Wireless Personal Area Networks", IEEE Journal on Selected Areas on Communications, Special Issue on Wireless Ad Hoc Networks, Vol. 23, No. 3, pp. 633-643, Mar. 2005.
 31. A. Korakis, L. Tassiulas, "Providing quality of service guarantees in wireless LANs compliant with 802.11e", Computer Networks, Vol. 47/2, pp. 239-255, Feb. 2005.
 32. S. Sarkar, L. Tassiulas, "Fair distributed congestion control in multirate multicast networks", IEEE/ACM Transactions on Networking, Vol. 13,  Is. 1,  pp. 121–133, February 2005
 33. L. Tassiulas, S. Sarkar, "Maxmin Fair Scheduling in Wireless Adhoc Networks", IEEE Journal on Selected Areas on Communications, Special Issue on Wireless Ad Hoc Networks, Vol. 23, No. 1, pp. 163-173, February 2005.
 34. O. Ercetin, M. Ball, L. Tassiulas, "Modeling Study for Evaluation of Aeronautical Broadband Data Requirements over Satellite Networks", IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems Vol. 41, Is. 1, pp. 361–370, Jan. 2005.

Δημοσιεύσεις σε Συνέδρια

 1. C. Papathanasiou, I. Koutsopoulos, L. Tassiulas, "Low complexity beam-forming techniques for IEEE 802.11n WLANs" Proceedings of IEEE Vehicular Technology Conference (VTC) 2009-Fall, Anchorage, Alaska, USA
 2. I. Koutsopoulos, L. Tassiulas, L. Gkatzikis, "Client and server games in peer-to-peer etworks", υπό εμφάνιση, Proceedings of IEEE International Workshop on QoS (IWQoS), 2009, Charleston, SC, USA.
 3. C. Papathanasiou, I. Koutsopoulos, L. Tassiulas, "Interference mitigation in co-existing 802.11n WLANs", Proceedings of Wireless Telecommunications Symposium 2009, Prague Czech Republic
 4. I. Koutsopoulos, S. Toumpis, L. Tassiulas, "On the relation between source and channel coding and sensor network deployment", Proceedings of International Workshop on wireless ad-hoc networks (IWWAN) 2005, London.
 5. A. Penttinen, I. Koutsopoulos, L. Tassiulas, "Low-complexity distributed fair scheduling for wireless multi-hop networks", First Workshop on Resource Allocation in Wireless Networks (RAWNET), (in WiOpt 2005), Riva del Garda, Italy.

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: