Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Δημοσιεύσεις Ι.Π.ΤΗΛ.

Multi-modal knowledge base generation from very high resolution satellite imagery for habitat mapping

Monitoring of ecosystems entails the evaluation of contributing factors by the expert ecologist. The aim of this study is to examine to what extent the quantitative variables, calculated solely by the spectral and textural information of the space-borne image, may reproduce verified habitat maps. 555 spectral and texture attributes are extracted and calculated from the image. Results reached an overall accuracy of 65% per object, 76% per pixel, and 77% in reproducing the original objects with segmentation. Taking into consideration the large number of different habitats queried and the lack of any ancillary information the results suggest the discriminatory power of the finally selected attributes. Potential and limitations are discussed.

More details:
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.5721/EuJRS20164953

Συνημμένα

  • Multi-modal knowledge base generation from very high resolution satellite imagery for habitat mapping (1.63MB)

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: