Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Δημοσιεύσεις Ι.Π.ΤΗΛ.

Novel 3-D game applications for Intangible Cultural Heritage

Ο κύριος στόχος του Ευρωπαϊκού Προγράμματος i-Treasures είναι να αναπτύξει μια ανοικτή και επεκτάσιμη πλατφόρμα που θα συμβάλλει στην εκμάθηση και μετάδοση της σπάνιας τεχνογνωσίας της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς (ΑΠΚ). Ένα βασικό τμήμα αυτής της πλατφόρμας αποτελείται από εφαρμογές εκπαιδευτικών παιχνιδιών για την εκμάθηση συγκεκριμένων μορφών ΑΠΚ. Στα πλαίσια του έργου έχουν σχεδιαστεί και αναπτυχθεί τέσσερις εκπαιδευτικές εφαρμογές ( για την μορφή τραγουδιού BeatBox, τον χορό Τσάμικο, την αγγειοπλαστική τέχνη και τη σύγχρονη μουσική σύνθεση ) που αντιστοιχούν στις μορφές ΑΠΚ που αποτελούν αντικείμενο μελέτης του έργου. Μια αρχική έκδοση αυτών των εφαρμογών είναι διαθέσιμη για περαιτέρω επικύρωση, αξιολόγηση και επίδειξη στα πλαίσια του προγράμματος. Αντιμετωπίσαμε μια σειρά από ζητήματα, από τα οποία τα περισσότερα οφείλονται σε ιδιαιτερότητες των μορφών ΑΠΚ που μελετάει το έργο, και πολλά από αυτά έχουν ήδη επιλυθεί. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης αναμένεται να οδηγήσουν σε περαιτέρω βελτιστοποίηση αυτών των εφαρμογών.

Συνημμένα

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: