Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Δημοσιεύσεις Ι.Π.ΤΗΛ.

Immersive 3D Holoscopic Video System

Recent film releases such as Avatar have revolutionized cinema by combining 3D technology and content production and real actors, leading to the creation of a new genre at the outset of the 2010s. The success of 3D cinema has led several major consumer electronics manufacturers to launch 3D-capable televisions and broadcasters to offer 3D content. Today’s 3DTV technology is based on stereo vision, which presents left- and right-eye images through temporal or spatial multiplexing to viewers wearing a pair of glasses. The next step in 3DTV development will likely be a multiview autostereoscopic imaging system, which will record and present many pairs of video signals on a display and will not require viewers to wear glasses.

Συνημμένα

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: