Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Καθ. Ηλίας Κοσματόπουλος - Δημοσιεύσεις

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

  1. S. Baldi, I. Michailidis, V. Ntampasi, E. Kosmatopoulos, I. Papamichail, M. Papageorgiou, "Simulation-based Synthesis for Approximately Optimal Urban Traffic Light Management", American Control Conference, IEEE , 2015, ISBN: 978-1-4799-8685-9, doi: 10.1109/ACC.2015.7170843.
  2. I. Michailidis, S. Baldi, E. Kosmatopoulos, M. F. Pichler, J. R. Santiago, "Improving Energy Savings and Thermal Comfort in Large-scale Buildings via Adaptive Optimization", Control Theory: Perspectives, Applications and Developments, Edited by Francisco Miranda, Nova Science Publishers, Francisco Miranda (Ed.), 2015, pp. 14-1–14-22, 2015. ISBN: 978-1-63482-707-22.
  3. I. Michailidis, S. Baldi, E. Kosmatopoulos, M. F. Pichler, J. R. Santiago, "Proactive Control for Solar Energy Exploitation: a German High-inertia Building Case Study", Applied Energy, Elsevier, 2015, doi:10.1016/j.apenergy.2015.06.033.
  4. S. Baldi, I. Michailidis, E. Kosmatopoulos, A. Papachristodoulou, P. A. Ioannou, "Convex Design Control for Practical Nonlinear Systems", Transactions on Automatic Control, IEEE, 2014, Vol. 59, Issue 7, pp. 1692-1705, 2014. doi:10.1109/TAC.2014.2309271.
  5. I. Michailidis, M. F. Pichler, E. Kosmatopoulos, "Multi-Linear State Space Model Identification for Large Scale Building Systems", Sustainable Building Conference Institute of Technology and Testing of Building Materials of Graz University of Technology, AEE - Institute for Sustainable Technologies, 2013, ISBN 978-3-85125-301-6, DOI: 10.3217/978-3-85125-301-6.

Δημοσιεύσεις σε Συνέδρια

  1. S. Baldi, I. Michailidis, E. Kosmatopoulos, P. A. Ioannou, "A ‘Plug-n- Play’ Computationally Efficient Approach for Control Design of Large-Scale Nonlinear Systems using co-Simulation", 52nd Conference on Decision and Control, IEEE, 2013 December 10th-13th, Florence, Italy, pp. 436-441, 2013.
  2. N. Manouselis, P. Karampiperis, E. Kosmatopoulos, "A multi-agent, microscopic traffic simulation architecture incorporating entities with adaptive behaviors", in Proc. of the 1st Human Centered Transportation Simulation Conference, Iowa, November 2001

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: