Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Δρ. Κωνσταντίνος Γιαννουτάκης - Δημοσιεύσεις

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

  1. E. Mavridou, K. Giannoutakis, D. Kehagias, D. Tzovaras, G. Hassapis, "Automatic categorization of Web Service elements", International Journal of Web Information Systems, 14(2), to appear, 2018.
  2. C. Papadopoulos-Filelis, K. Giannoutakis, G. Gravvanis, D. Tzovaras, "Large-scale simulation of a self-organizing self-management cloud computing framework", The Journal of Supercomputing, Volume 74, Issue 2, pp 530–550, 2018
  3. A. Makaratzis, K. Giannoutakis, D. Tzovaras, "Energy modeling in cloud simulation frameworks", Future Generation Computer Systems, Vol. 79, Part 2, pp. 715-725, ISSN 0167-739X, 2018 [http://dx.doi.org/10.1016/j.future.2017.06.016]
  4. E. Ferro, M. Girolami, D. Salvi, C. Mayer, J. Gorman, A. Grguric, R. Ram, R. Sadat, K. Giannoutakis, C. Stocklow, "The UniversAAL Platform for AAL (Ambient Assisted Living)", Journal of Intelligent Systems, 24(3), 301-319, DOI: 10.1515/jisys-2014-0127
  5. D. Giakoumis, E. Mavridou , K. Votis , K. Giannoutakis , D. Tzovaras , G. Hassapis, "A Semantic Framework to Support the Management of Cloud-Based Service Provision Within a Global Public Inclusive Infrastructure", International Journal of Electronic Commerce, Vol. 20, No. 1, pp. 142-173, 2016, DOI: 10.1080/10864415.2016.1061794.
  6. D. Kehagias, K. Giannoutakis, G. Gravvanis, D. Tzovaras, "An Ontology-based Mechanism for Automatic Categorization of Web Services", Concurrency and Computation: Practice and Experience, Vol. 24, No. 3, pp. 214–236, Mar. 2011, DOI: 10.1002/cpe.1818
  7. M. Petrou, K. Giannoutakis, "Modeling Buyer-Seller Relations in a Closed System of Shared Resources, Incorporating Personal Preference and Trust" IEEE Transactions on Systems, Man and Cybernetics, Part A: Systems and Humans, Vol 39(5), pp 1035-1050, Dec 2009.

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: