Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Δρ. Κωνσταντίνος Γιαννουτάκης - Δημοσιεύσεις

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

  1. A. Makaratzis, K. Giannoutakis, D. Tzovaras, "Energy modeling in cloud simulation frameworks", Future Generation Computer Systems, 2017, ISSN 0167-739X, http://dx.doi.org/10.1016/j.future.2017.06.016.
  2. E. Ferro, M. Girolami, D. Salvi, C. Mayer, J. Gorman, A. Grguric, R. Ram, R. Sadat, K. Giannoutakis, C. Stocklow, "The UniversAAL Platform for AAL (Ambient Assisted Living)", Journal of Intelligent Systems, 24(3), 301-319, DOI: 10.1515/jisys-2014-0127
  3. D. Giakoumis, E. Mavridou , K. Votis , K. Giannoutakis , D. Tzovaras , G. Hassapis, "A Semantic Framework to Support the Management of Cloud-Based Service Provision Within a Global Public Inclusive Infrastructure", International Journal of Electronic Commerce, Vol. 20, Iss. 1, 2016, DOI: 10.1080/10864415.2016.1061794.
  4. D. Kehagias, K. Giannoutakis, G. Gravvanis, D. Tzovaras, "Ontology-based Mechanism for Automatic Categorization of Web Services", Concurrency and Computation: Practice and Experience, DOI: 10.1002/cpe.1818
  5. M. Petrou, K. Giannoutakis, "Modeling Buyer-Seller Relations in a Closed System of Shared Resources, Incorporating Personal Preference and Trust" IEEE Transactions on Systems, Man and Cybernetics, Part A: Systems and Humans, Vol 39(5), pp 1035-1050, Dec 2009.

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: