Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Δημοσιεύσεις ΙΠΤΗΛ (2012)

2018 2017 2016 2015 2014 2013

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

 1. A. Aggoun, E. Tsekleves, D. Zarpalas, P. Daras, A. Dimou, L. Soares, P. Nunes, "Immersive 3D Holoscopic Video System", IEEE Multimedia Magazine, Special Issue on 3D Imaging Techniques and Multimedia Applications, Vol. 20, Issue 1, pp. 28-37, Jan-Mar 2013
 2. E. Biersack, Q. Jacquemart, F. Fischer, J. Fuchs, O. Thonnard, G. Theodoridis, D. Tzovaras, P. A. Vervier, "Visual analytics for BGP monitoring and prefix hijacking identification", Special Issue on Computer Network Visualization, IEEE Network Magazine, Nov. 2012
 3. E. Chatzilari, S. Nikolopoulos, I. Patras, I. Kompatsiaris, "Leveraging social media for scalable object detection", Pattern Recognition, Volume 45, Issue 8, August 2012, Pages 2962-2979, DOI: 10.1016/j.patcog.2012.02.006
 4. P. Daras, A. Axenopoulos, V. Darlagiannis, D. Tzovaras, X. Le Bourdon, L. Joyeux, A. Verroust-Blondet, V. Croce, T. Steiner, A. Massari, A. Camurri, S. Morin, A-D. Mezaour, L. Sutton, S. Spiller, "Introducing a Unified Framework for Content Object Description", International Journal of Multimedia Intelligence and Security, Special Issue on “Challenges in Scalable Context Aware Multimedia Computing”, Volume 2, Number 3–4/2011, DOI 10.1504/IJMIS.2011.044765, Pages: 351-375, January 2012
 5. P. Daras, A. Axenopoulos, G. Litos, "Investigating the Effects of Multiple Factors towards more Accurate 3D Object Retrieval", IEEE Transactions on Multimedia, Vol. 14, No. 2, Page(s): 374 – 388, April 2012
 6. P. Daras, S. Manolopoulou, A. Axenopoulos, "Search and Retrieval of Rich Media Objects Supporting Multiple Multimodal Queries", IEEE Transactions on Multimedia, Vol. 14, No. 3, Page(s): 734 - 746, June 2012
 7. A. Drosou, K. Moustakas, D. Tzovaras, M. Petrou, "Systematic Error Analysis for the Enhancement of Biometric Systems using Soft Biometrics", IEEE Signal Process. Lett., vol.19, no.12, pp.833 - 836, 2012, doi:10.1109/LSP.2012.2221701.
 8. D. Eikema, V. Hatzitaki, D. Tzovaras, C. Papaxanthis, "Age-dependent modulation of sensory reweighting for controlling posture in a dynamic virtual environment", AGE, 34 (6), 1381-1392, Dec. 2012.
 9. S. Essid, X. Lin, M. Gowing, G. Kordelas, A. Aksay, P. Kelly, T. Fillon, Q. Zhang, A. Dielmann, V. Kitanovski, R. Tournemenne, A. Masurelle, E. Izquierdo, N. E. O'Connor, P. Daras, G. Richard, "A multi-modal dance corpus for research into interaction between humans in virtual environments", Journal on Multimodal User Interfaces, Special Issue on Multimodal Corpora, Springer, Aug. 2012, DOI 10.1007/s12193-012-0109-5
 10. D. Giakoumis, A. Drosou, P. Cipresso, D. Tzovaras, G. Hassapis, A. Gaggioli, G. Riva, "Using Activity-Related Behavioural Features towards more Effective Automatic Stress Detection", PLoS ONE 7(9): e43571., 26 July 2012, doi:10.1371/journal.pone.0043571
 11. D. Giakoumis, N. Kaklanis, K. Votis, D. Tzovaras, "Enabling user interface developers to understand accessibility limitations through visual, hearing, physical and cognitive impairment simulation", Universal Access in the Information Society, Springer 2012
 12. D. Giakoumis, D. Tzovaras, G. Hassapis, "Subject-dependent biosignal features for increased accuracy in psychological stress detection", International Journal of Human-Computer Studies, 71 (4). 425-439, April 2013, doi:10.1016/j.ijhcs.2012.10.016
 13. N. Gkalelis, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, T. Stathaki, "Linear subclass support vector machines", IEEE Signal Processing Letters, vol. 19, no. 9, pp. 575-578, September 2012.
 14. N. Kaklanis, P. Moschonas, K. Moustakas, D. Tzovaras, "Virtual User Models for the elderly and disabled for automatic simulated accessibility and ergonomy evaluation of designs", Universal Access in the Information Society, Special Issue: Accessibility aspects in UIDLs, Springer, August 2012, DOI: 10.1007/s10209-012-0281-0
 15. M. Makridis, P. Daras, "Automatic Classification of Archaeological Pottery Sherds", ACM Journal on Computing and Cultural Heritage, Volume 5 Issue 4, December 2012
 16. K. Moustakas, G. Stavropoulos, D. Tzovaras, "Point-based similarity estimation between 2.5D visual hulls and 3D objects", IADIS International Journal on Computer Science and Information Systems, Vol. 7, No. 1, pp. 18-31, ISSN: 1646-3692, 2012
 17. S. Nikolopoulos, S. Zafeiriou, I. Patras, I. Kompatsiaris, "High-order pLSA for indexing tagged images", Signal Processing Elsevier, Special Issue on Indexing of Large-Scale Multimedia Signals, DOI: 10.1016/j.sigpro.2012.08.004
 18. St. Papadopoulos, K. Moustakas, D. Tzovaras, "Hierarchical Visualization of BGP Routing Changes Using Entropy Measures", Advances in Visual Computing, volume 7432 of Lecture Notes in Computer Science, pages 696-705, Springer Berlin Heidelberg, 2012
 19. P. Sidiropoulos, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, J. Kittler, "Differential Edit Distance: A metric for scene segmentation evaluation", IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology, vol. 22, no. 6, pp. 904-914, June 2012
 20. E. Tiakas, D. Rafailidis, A. Dimou, P. Daras, "MSIDX: Multi-Sort Indexing for Efficient Content-based Image Search and Retrieval", IEEE Transactions on Multimedia, Vol: 16, Issue: 6, Oct. 2013
 21. D. Tzovaras, A. Drosou, "Continuous Authentication using activity-related Traits", SPIE Newsroom, 7 May 2012, doi:10.1117/2.1201204.004199.
 22. D. Zarpalas, E. Fotiadou, I. Biperis, P. Daras, "Anchoring Graph Cuts towards Accurate Depth Estimation in Integral Images", IEEE/OSA Journal of Display Technology, IEEE/OSA Journal of Display Technology, VOL. 8, NO. 7, Pages: 405 - 417, July 2012

Δημοσιεύσεις σε Συνέδρια

 1. D. Alexiadis, G. Kordelas, K. Apostolakis, J. Agapito, J. Vegas, E. Izquierdo, P. Daras, "Reconstruction for 3D Immersive Virtual Worlds", WIAMIS 2012: The 13th International Workshop on Image Analysis for Multimedia Interactive Services, 23rd - 25th May 2012, Dublin City University, Ireland
 2. P. Andrews, F. De Natale, S. Buschbeck, A. Jameson, K. Bischoff, C.S. Firan, C. Niederee, V. Mezaris, S. Nikolopoulos, V. Murdock, A. Rae, "GLOCAL: Event-based Retrieval of Networked Media", Proc. World Wide Web Conference, European Projects Track, WWW 2012 Companion pp. 219-222, Lyon, France, April 2012.
 3. A. Axenopoulos, S. Manolopoulou, P. Daras, "Optimizing Multimedia Retrieval using Multimodal Fusion and Relevance Feedback Techniques", 18th International Conference on MultiMedia Modeling (MMM 2012), January 4-6, 2012, Klagenfurt, Austria.
 4. E. Chatzilari, S. Nikolopoulos, Y. Kompatsiaris, J. Kittler, "Multi-Modal Region Selection Approach for Training Object Detectors", ICMR 2012, Hong Kong - China, June 2012.
 5. K. Dimitropoulos, O. Gunay, K. Kose, F. Erden, F. Chaabene, F. Tsalakanidou, N. Grammalidis, A.E. Cetin, "Flame Detection for Video-Based Early Fire Warning for the Protection of Cultural Heritage", Progress in Cultural Heritage Preservation Lecture Notes in Computer Science Volume 7616, pp 378-387, 2012.
 6. K. Dimitropoulos, F. Tsalakanidou, N. Grammalidis, "Flame Detection For Video-Based Early Fire Warning Systems and 3D Visualization of Fire Propagation", IASTED International Conference on Computer Graphics and Imaging, Crete, Greece, June, 2012
 7. K. Dimitropoulos, F. Tsalakanidou, N. Grammalidis, "Video-Based Flame Detection using Spatio-Temporal Features and SVM Classification", International Conference on Computer Vision Theory and Applications (VISAPP 2012), Rome, February 2012
 8. A. Drosou, N. Porfyriou, D. Tzovaras, "Enhancing 3D Face Recognition using Soft Biometrics", in Proc. of 3DTV-Conference, pp.1, 2012, doi:10.1109/3DTV.2012.6365434.
 9. S. Essid, D. Alexiadis, R. Tournemenne, M. Gowing, P. Kelly, D. Monaghan, P. Daras, A. Drιmeau, N. O'connor, "An Advanced Virtual Dance Performance Evaluator", IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP 2012), Kyoto, Japan, 25-30 March 2012
 10. D. Giakoumis, A. Drosou, P. Cipresso, D. Tzovaras, G. Hassapis, A. Gaggioli, G. Riva, "Real-time Monitoring of Behavioural Parameters Related to Psychological Stress", in Proc. of 17th Annual CyberPsychology & CyberTherapy Conference, 28 September 2012, doi:10.3233/978-1-61499-121-2-287.
 11. D. Giakoumis, D. Tzovaras, G. Hassapis, "Enhancing Automatic Detection of Frustration Induced During HCI with Moment-based Biosignal Features", 5th International Conference on Advances in Human-Computer Interaction (ACHI 2012), p.p. 342-347, Valencia, Spain, January 2012.
 12. D. Ioannidis, D. Tzovaras, C. Malavazos, "Occupancy and Business Modelling", in 9th European conference on product and process modelling (ECPPM 2012), 3rd Workshop on eeBDM, eeBIM, Reykjavik, Iceland, July 2012.
 13. N. Kaklanis, Y. Mohamad, M. Peissner, P. Biswas, P. Langdon, D. Tzovaras, "An Interoperable and Inclusive User Modelling concept for Simulation and Adaptation", UMAP 2012, Montreal, Canada, July, 2012
 14. N. Kaklanis, K. Moustakas, D. Tzovaras, "A methodology for generating virtual user models of elderly and disabled for the accessibility assessment of new products", 13th International Conference on Computers Helping People with Special Needs, July 11-13, 2012, Linz, Austria
 15. I. Kalamaras, A. Mademlis, S. Malassiotis, D. Tzovaras, "A novel framework for multimodal retrieval and visualization of multimedia data", CGIM 2012, 18-20 June 2012, 13th IASTED International Conference on Computer Graphics and Imaging, Crete, Greece
 16. A. Liutkus, A. Drémeau, D. Alexiadis, S. Essid, P. Daras, "Analysis of dance movements using Gaussian processes", ACM Multimedia 2012, Oct. 29 - Nov. 2012, Nara, Japan
 17. E. Mavridou, G. Hassapis, D. Kehagias, D. Tzovaras, "Semantic Categorization of Web Services based on Feature Space Transformation", Proceedings of the 16th Panhellenic Conference on Informatics (PCI-2012), 5-7 Oct, Piraeus, Greece, 2012.
 18. T. Mexis, K. Dimitropoulos, N. Grammalidis, "Mobile Technology and 3D Modelling in the Service of Volunteer Firefighters", International Workshop on Multi-Sensor Systems and Networks for Fire Detection and Management, Antalya, Turkey, 8-9 November 2012.
 19. P. Moschonas, N. Kaklanis, A. Tsakiris, K. Moustakas, D. Tzovaras, "An Open Simulation Framework for Automated and Immersive Accessibility Engineering", 6th Cambridge Workshop on Universal Access and Assistive Technology, CWUAAT 2012, March 2012
 20. P. Moschonas, A. Tsakiris, N. Kaklanis, G. Stavropoulos, D. Tzovaras, "Holistic accessibility evaluation using VR simulation of users with special needs", UMAP 2012, Montreal, Canada, July, 2012
 21. P. Moschonas, A. Tsakiris, I. Paliokas, D. Tzovaras, "User Interfaces Accessibility Assessment Using Virtual User Models", International Workshop on Personalisable Media Systems & Smart Accessibility, NEM Summit October 17th, 2012 in Istanbul, Turkey
 22. A. Moumtzidou, N. Gkalelis, P. Sidiropoulos, M. Dimopoulos, S. Nikolopoulos, S. Vrochidis, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, "ITI-CERTH participation to TRECVID 2012", Proc. TRECVID 2012 Workshop, November 2012, Gaithersburg, MD, USA.
 23. K. Moustakas, G. Stavropoulos, D. Tzovaras, "Protrusion Fields for 3D Model Search and Retrieval based on Range Image Queries", ISVC'12, 8th International Symposium on Visual Computing, July 16-18, 2012, Rethymnon, Crete, Greece
 24. S. Nikolopoulos, G. T. Papadopoulos, I. Kompatsiaris, I. Patras, "Image interpretation by combining ontologies and bayesian networks", SETN 2012, Lamia-Greece, May 2012.
 25. St. Papadopoulos, K. Moustakas, D. Tzovaras, "Hierarchical Visualization of BGP Routing Changes Using Entropy Measures", ISVC'12, 8th International Symposium on Visual Computing, July 16-18, 2012, Rethymnon, Crete, Greece
 26. S. Papadopoulos, E. Schinas, V. Mezaris, R. Troncy, I. Kompatsiaris, "Social Event Detection at MediaEval 2012: Challenges, Dataset and Evaluation", Proc. MediaEval 2012 Workshop, Pisa, Italy, October 2012.
 27. Z. Petrou, C. Tarantino, M. Adamo, P. Blonda, M. Petrou, "Estimation of Vegetation Height through Satellite Image Texture Analysis", International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Volume XXXIX-B8, XXII ISPRS Congress, 25 August – 01 September 2012, Melbourne, Australia, pp. 321–326.
 28. P. Sidiropoulos, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, "Differential Edit Distance As A Countermeasure To Video Scene Ambiguity", 2012 IEEE Int. Workshop on Machine Learning for Signal Processing (MLSP 2012), Santander, Spain, September 2012.
 29. C. Spampinato, V. Mezaris, J. van Ossenbruggen, "Multimedia Analysis for Ecological Data", Proc. ACM Multimedia, Nara, Japan, October-November 2012.
 30. D. Stein, E. Apostolidis, V. Mezaris, N. de Abreu Pereira, J. Muller, "Semi-Automatic Video Analysis for Linking Television to the Web", Proc. 3rd Int. Workshop on Future Television: Making Television Integrated and Interactive (FutureTV 2012) at the 10th European Interactive TV Conference (EuroITV 2012), Berlin, Germany, July 2012.
 31. D. Stein, E. Apostolidis, V. Mezaris, N. de Abreu Pereira, J. Muller, M. Sahuguet, B. Huet, I. Lasek, "Enrichment of News Show Videos with Multimodal Semi-Automatic Analysis", Proc. NEM Summit 2012, Istanbul, Turkey, October 2012.
 32. T. Steiner, L. Sutton, S. Spiller, M. Lazzaro, F. Nucci, V. Croce, A. Massari, A. Camurri, A. Verroust-Blondet, L. Joyeux, J. Etzold, P. Grimm, A. Mademlis, S. Malassiotis, P. Daras, A. Axenopoulos, D. Tzovaras, "One Size Does Not Fit All - Multimodal Search on Mobile and Desktop Devices with the I-SEARCH Search Engine", ACM International Conference on Multimedia Retrieval (ICMR 2012), June 5-8, 2012, Hong Kong.
 33. T. Steiner, L. Sutton, S. Spiller, M. Lazzaro, F. S. Nucci, V. C., A. Massari, A. Camurri, A. Verroust-Blondet, L. Joyeux, J., P. Grimm, A. Mademlis, S. Malassiotis, P. Daras, A. Axenopoulos, D. Tzovaras, "I-SEARCH – A Multimodal Search Engine based on Rich Unified Content Description (RUCoD)", World Wide Web 2012, EU projects track, 16-20 April 2012, Lyon, France, World Wide Web 2012, EU projects track, Lyon, France, 16-20 April 2012
 34. G. Theodoridis, O. Tsigkas, D. Tzovaras, "A Novel Unsupervised Method for Securing BGP against Routing Hijacks", 27th International Symposium on Computer and Information Sciences (ISCIS 2012)
 35. A. Tsakiris, P. Moschonas, K. Moustakas, D. Tzovaras, "An open framework for immersive and non-immersive accessibility simulation for smart living spaces", ICOST 2012, 10th International Conference On Smart homes and health Telematics, 12-15 June, Artimino, Italy
 36. D. Tsatsou, V. Mezaris, I. Kompatsiaris. "Semantic personalisation in networked media: determining the background knowledge", In 7th International Workshop on Semantic and Social Media Adaptation and Personalization (SMAP 2012), December 3-4, 2012, Luxembourg.
 37. D. Tsatsou, L. Nixon, M. Mancas, M. Vacura, R. Klein, J. Leroy, J. Kuchar, T. Kliegr, M. Kober, M. Loli, V. Mezaris, "Contextualised user profiling in networked media environments", Proc. 2nd Workshop on Augmented User Modeling (AUM) at the 20th Conf. on User Modeling, Adaptation and Personalization (UMAP), Montreal, Canada, July 2012.
 38. I. Tsekourakis, C. Orlis, D. Ioannidis, D. Tzovaras, "A Decision Support System for Real-Time Evacuation Management and Rescue Team Planning during Hazardous Events in Public Infrastructures", in Proc. of 12th International Conference on Transport Systems Telematics, TST 2012, Katowice-Ustron, Poland, October 10–13, 2012.
 39. I. Tsekourakis, C. Orlis, D. Ioannidis, D. Tzovaras, "The Save Me Project Real-Time Disaster Mitigation And Evacuation Management System", in Proc. of 7th IET System Safety Conference incorporating the Cyber Security Conference, 15-18 October 2012, Edinburgh, UK
 40. O. Tsigkas, O. Thonnard, D. Tzovaras, "Visual Spam Campaigns Analysis Using Abstract Graphs Representation", 9th Symposium on Visualization for Cyber Security (VizSec 2012)
 41. O. Tsigkas, D. Tzovaras, "Analysis of Rogue Anti-Virus Campaigns Using Hidden Structures in k-partite Graphs", 11th International Conference on Cryptology and Network Security (CANS 2012)
 42. K. Votis, D. Tzovaras, N. Kaklanis, P. Korn, "Using the AEGIS OAF: Making an Accessible RIA", 27th Annual International Technology and Persons with Disabilities Conference, CSUN 2012, March, 2012, San Diego, CA
 43. D. Zarpalas, P. Gkontra, P. Daras, N. Maglaveras, "Hippocampus segmentation by optimizing the local contribution of image and prior terms, through graph cuts and multi-atlas", IEEE International Symposium on Biomedical Imaging (ISBI 2012), Barcelona, Spain, 2-5 May 2012
 44. D. Zarpalas, P. Gkontra, P. Daras, N. Maglaveras, "Segmentation through a local and adaptive weighting scheme, for contour-based blending of image and prior information", The 25th IEEE International Symposium on Computer-Based Medical Systems (CBMS 2012), Rome, Italy, 20-22 June 2012.

Κεφάλαια Βιβλίων

 1. A. Axenopoulos, P. Daras, S. Malassiotis, V. Croce, M. Lazzaro, J. Etzold, P. Grimm, A. Massari, A. Camurri, T. Steiner, D. Tzovaras, "I-SEARCH: a Unified Framework for Multimodal Search and Retrieval", Future Internet Assembly 2012: From Technological Promises to Reality (FIA Book 2012), Lecture Notes in Computer Science, Volume 7281, DOI: 10.1007/978-3-642-30241-1, pp 130-141, 2012
 2. A. Drosou, D. Tzovaras, "Activity and Event Related Biometrics", Second Generation Biometrics, E.Mordini, D. Tzovaras (Eds.), vol.11, Springer, pp. 129-148, 2012, doi:10.1007/978-94-007-3892-8_6.
 3. A. Drosou, D. Tzovaras, "Biometric monitoring of behaviour", Handbook on Ambient Assisted Living for Healthcare, Well-being and Rehabilitation, J. C. Augusto, M. Huch, A. Kameas, J. Maitland, P. McCullagh, J. Roberts, A. Sixsmith, R. Wichert (Eds.), IOS Press, vol. 11, pp. 155-177, 2012, doi:10.3233/978-1-60750-837-3-155.
 4. M. Larson, S. Schmiedeke, P. Kelm, A. Rae, V. Mezaris, T. Piatrik, M. Soleymani, F. Metze, G.J.F. Jones (Eds.), "Working Notes Proceedings of the MediaEval 2012 Workshop", CEUR vol. 927, Pisa, Italy, October 2012.
 5. V. Mezaris, A. Dimou, I. Kompatsiaris, "Local Invariant Feature Tracks for High-Level Video Feature Extraction", Lecture Notes in Electrical Engineering, vol. 158: Analysis, Retrieval and Delivery of Multimedia Content, N. Adami, A. Cavallaro, R. Leonardi, P. Migliorati (Editors), ISBN 978-1-4614-3830-4, Springer, 2012.
 6. E. Mordini, D. Tzovaras (Eds), "Behavioral, Electrophysiological, Multimodal and Soft Biometrics: The Ethical, Legal and Social Context", Springer 2012.
 7. T. Semertzidis, D. Rafailidis, E. Tiakas, M. G. Strintzis, P. Daras, "Multimedia Indexing, Search and Retrieval in Large Databases of Social Networks", Social Media Retrieval, Computer Communications and Networks series, Springer 2012, ISBN 978-1-4471-4554-7, November 30, 2012
 8. P. Sidiropoulos, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, H. Meinedo, M. Bugalho, I. Trancoso, "On the use of audio events for improving video scene segmentation", Lecture Notes in Electrical Engineering, vol. 158: Analysis, Retrieval and Delivery of Multimedia Content, N. Adami, A. Cavallaro, R. Leonardi, P. Migliorati (Editors), ISBN 978-1-4614-3830-4, Springer, 2012.
 9. M.-R. Tazari, F. Furfari, A. Fides Valero, S. Hanke, O. Hoftberger, D. Kehagias, M. Mosmondor, R. Wichert, P. Wolf, "The universal Reference Model for AAL.", In: Augusto J.-C. et al (Eds); Handbook of Ambient Assisted Living - Technology for Healthcare, Rehabilitation, and Well-being, ISBN: 978-1-60750-836-6, IOS Press, Series "Ambient Intelligence and Smart Environments", Volume 11, Jan 15, 2012, pp. 610 - 625.
 10. A. Vogiannou, K. Moustakas, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "Non-Linear Particle Systems for Scalable Simulation of Deformable Models", Lecture Notes in Communications in Computer and Information Science, Springer, 2012.

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: