Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Δημοσιεύσεις Ι.Π.ΤΗΛ.

A Comparative Study of Object-level Spatial Context Techniques for Semantic Image Analysis

In this paper, three approaches to utilizing objectlevel spatial contextual information for semantic image analysis are presented and comparatively evaluated. Contextual information is in the form of fuzzy directional relations between image regions. All techniques, namely a Genetic Algorithm (GA), a Binary Integer Programming (BIP) and an Energy-Based Model (EBM), are applied in order to estimate an optimal semantic image interpretation, after an initial set of region classification results is computed using solely visual features. Aim of this paper is the in-depth investigation of the advantages of each technique and the gain of a better insight on the use of spatial context. For this purpose, an appropriate evaluation framework, which includes several different combinations of low-level features and classification algorithms, has been developed. Extensive experiments on six datasets of varying problem complexity have been conducted for investigating the influence of typical factors (such as the utilized visual features, the employed classifier, the number of supported concepts, etc.) on the performance of each spatial context technique, while a detailed analysis of the obtained results is also given.

Συνημμένα

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: