Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Δημοσιεύσεις Ι.Π.ΤΗΛ.

Preservation and Gamification of Traditional Sports.

This chapter reviews an example of preservation and gamification sce-nario applied to traditional sports. In the first section we describe a preservation technique to capture intangible content. It includes character modelling, motion recording and animation processing. The second section is focused on the gamifi-cation aspect. It describes an interactive scenario integrated in a platform that in-cludes a multi-modal capturing system, a motion comparison and analysis as well as a semantic based feedback system.

Συνημμένα

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: