Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Δημοσιεύσεις Ι.Π.ΤΗΛ.

Performance analysis and visualisation in tennis using a low-cost camera network

In this paper we present an innovative and novel system for tennis performance analysis that allows coaches to review a player’s match performance and provide detailed audiovisual feedback to the athlete. The system utilises a simple network of low-cost IP cameras that encompass the tennis court. A graphical user interface provides coaches with video playback feeds from multiple viewpoints, a range of intuitive tools for 2D and 3D annotation, real-time game statistics and the facility for a coach to record audio commentary. This system is specifically designed with non-professional sports clubs in mind, with an emphasis on low-cost equipment. While we focus on tennis in this work, we believe our system can be generalised to a wide range of other sports.

Συνημμένα

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: