Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Δημοσιεύσεις Ι.Π.ΤΗΛ.

Blending Real with Virtual in 3D Life

Part of 3DLife’s major goal to bring the 3D media Internet to life, concerns the development and wide-spread distribution of online tele-immersive (TI) virtual environments. As the techniques powering challenging tasks for user reconstruction and activity tracking within a virtual environment are maturing, along with consumer-grade availability of specialized hardware, this paper focuses on the simple practices used to make real-time tele-immersion within a networked virtual world a reality.

Συνημμένα

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: