Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Δημοσιεύσεις Ι.Π.ΤΗΛ.

Reconstruction for 3D Immersive Virtual Worlds

The future of tele-conferencing is towardsmulti-party 3D Tele-Immersion (TI) and TI environments that can support realistic inter-personal communications and virtual interaction among participants. In this paper, we address two important issues, pertinent to TI environments. The paper focuses on techniques for the real-time, 3D reconstruction of moving humans from multiple Kinect devices. The off-line generation of reallife 3D scenes from visual data, captured by non-professional users is also addressed. Experimental results are provided that demonstrate the efficiency of the methods, along with an example of mixing real with virtual in a shared space.

Συνημμένα

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: