Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Δημοσιεύσεις Ι.Π.ΤΗΛ.

Autonomous Agents and Avatars in REVERIE’s Virtual Environment

In this paper, we describe the enactment of autonomous agents and avatars in the web-based social collaborative virtual environment of REVERIE that supports natural, human-like behavior, physical interaction and engagement. Represented by avatars, users feel immersed in this virtual world in which they can meet and share experiences as in real life. Like the avatars, autonomous agents that may act in this world are capable of demonstrating human-like non-verbal behavior and facilitate social interaction. We describe how reasoning components of the REVERIE system connect and cooperatively control autonomous agents and avatars representing a user.

Συνημμένα

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: