Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Δημοσιεύσεις Ι.Π.ΤΗΛ.

Novel 3D Game-like Applications driven by body interactions for learning specific forms of Intangible Cultural Heritage

The main objective of the EU FP7 ICT i-Treasures project is to build a public and expandable platform to enable learning and transmission of rare know-how of intangible cultural heritage. A core part of this platform consists of game-like applications able to support teaching and learning processes in the ICH field. We have designed and developed four game-like applications (for Human Beat Box singing, Tsamiko dancing, pottery making and contemporary music composition), each corresponding to one of the ICH use cases of i-Treasures project. A first preliminary version of these applications is currently available for further validation, evaluation and demonstration within the project. We have encountered a number of issues, most of which derive from the peculiarities of the ICH domains addressed by the project, and many have already been resolved/ The evaluation results are expected to lead to further optimization of these games.

Συνημμένα

  • Novel 3D Game-like Applications driven by body interactions for learning specific forms of Intangible Cultural Heritage (678KB)

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: