Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Δρ. Βασίλειος Μεζάρης - Δημοσιεύσεις

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

 1. C. Tzelepis, V. Mezaris, I. Patras, "Linear Maximum Margin Classifier for Learning from Uncertain Data", IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, vol. 40, no. 12, pp. 2948-2962, December 2018. DOI:10.1109/TPAMI.2017.2772235
 2. F. Markatopoulou, V. Mezaris, I. Patras, "Implicit and Explicit Concept Relations in Deep Neural Networks for Multi-Label Video/Image Annotation", IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology, 2018, accepted for publication. DOI:10.1109/TCSVT.2018.2848458.
 3. I. Vagliano, F. Guenther, M. Heinz, A. Apaolaza, I. Bienia, G. Breitfuss, T. Blume, C. Collyda, A. Fessl, S. Gottfried, P. Hasitschka, J. Kellermann, T. Koehler, A. Maas, V. Mezaris, A. Saleh, A. Skulimowski, S. Thalmann, M. Vigo, A. Wertner, M. Wiese, A. Scherp, "Open Innovation in the Big Data Era with the MOVING Platform: An Integrated Working and Training Approach for Data-savvy Information Professionals", IEEE MultiMedia, 2018.
 4. K. Ota, M.S. Dao, V. Mezaris, F.G.B. De Natale, "Introduction to Special Issue on Deep Learning for Mobile Multimedia" (Editorial), ACM Transactions on Multimedia Computing Communications and Applications (TOMM), vol. 13, no. 3s, June 2017. DOI:10.1145/3088340.
 5. K. Ota, M.S. Dao, V. Mezaris, F.G.B. De Natale, "Deep Learning for Mobile Multimedia: A Survey", ACM Transactions on Multimedia Computing Communications and Applications (TOMM), vol. 13, no. 3s, June 2017. DOI:10.1145/3092831.
 6. E. Sansone, K. Apostolidis, N. Conci, G. Boato, V. Mezaris, F.G.B. De Natale, "Automatic synchronization of multi-user photo galleries", IEEE Transactions on Multimedia, vol. 19, no. 6, pp. 1285-1298, June 2017. DOI:10.1109/TMM.2017.2655446.
 7. A. Ioannidou, E. Apostolidis, C. Collyda, V. Mezaris, "A web-based tool for fast instance-level labeling of videos and the creation of spatiotemporal media fragments", Multimedia Tools and Applications, vol. 76, no. 2, pp. 1735-1774, January 2017. DOI: 10.1007/s11042-015-3125-0.
 8. C. Spampinato, V. Mezaris, J. van Ossenbruggen, "Special issue on multimedia in ecology", (Editorial) Multimedia Systems Journal, vol. 22, no. 6, pp. 709-711, Nov. 2016. DOI: 10.1007/s00530-016-0528-3.
 9. C. Spampinato, V. Mezaris, M. Cristani, "Special issue on fine-grained categorization in ecological multimedia", (Editorial) Pattern Recognition Letters, Elsevier, vol. 81, pp. 51-52, Oct. 2016. DOI: 10.1016/j.patrec.2016.07.001.
 10. C. Tzelepis, D. Galanopoulos, V. Mezaris, I. Patras, "Learning to detect video events from zero or very few video examples", Image and Vision Computing Journal, Elsevier, vol. 53, pp. 35?44, Sept. 2016.
 11. C. Tzelepis, Z. Ma, V. Mezaris, B. Ionescu, I. Kompatsiaris, G. Boato, N. Sebe, S. Yan, "Event-based Media Processing and Analysis: A Survey of the Literature", Image and Vision Computing Journal, Elseviervol. 53, pp. 3-19, Sept. 2016.
 12. C. Tzelepis, D. Galanopoulos, V. Mezaris, I. Patras, "Learning to detect video events from zero or very few video examples", Image and Vision Computing Journal, Elsevier, 2015, accepted for publication.
 13. F. Markatopoulou, V. Mezaris, N. Pittaras, I. Patras, "Local Features and a Two-Layer Stacking Architecture for Semantic Concept Detection in Video", IEEE Trans. on Emerging Topics in Computing, vol. 3, no. 2, pp. 193-204, June 2015.
 14. C. Spampinato, G.M. Farinella, B. Boom, V. Mezaris, M. Betke, R.B. Fisher, "Special issue on animal and insect behaviour understanding in image sequences", EURASIP Journal on Image and Video Processing, 2015:1, January 2015.
 15. C. Spampinato, V. Mezaris, B. Heut, J. van Ossenbruggen, "Editorial - Special issue on Multimedia in Ecology", Ecological Informatics, Elsevier, 2014.
 16. P. Sidiropoulos, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, "Video tomographs and a base detector selection strategy for improving large-scale video concept detection", IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology, vol. 24, no. 7, pp. 1251-1264, July 2014.
 17. A. Scherp, V. Mezaris, "Survey on Modeling and Indexing Events in Multimedia", Multimedia Tools and Applications, vol. 70, no. 1, pp. 7-23, May 2014.
 18. V. Mezaris, A. Scherp, R. Jain, M.S. Kankanhalli, "Real-life Events in Multimedia: Detection, Representation, Retrieval, and Applications", Multimedia Tools and Applications, vol. 70, no. 1, pp. 1-6, May 2014.
 19. N. Gkalelis, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, T. Stathaki, "Mixture subclass discriminant analysis link to restricted Gaussian model and other generalizations", IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems, vol. 24, no. 1, pp. 8-21, January 2013
 20. N. Gkalelis, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, T. Stathaki, "Linear subclass support vector machines", IEEE Signal Processing Letters, vol. 19, no. 9, pp. 575-578, September 2012.
 21. P. Sidiropoulos, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, J. Kittler, "Differential Edit Distance: A metric for scene segmentation evaluation", IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology, vol. 22, no. 6, pp. 904-914, June 2012
 22. G. T. Papadopoulos, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, M. G. Strintzis, "Joint Modality Fusion and Temporal Context Exploitation for Semantic Video Analysis", EURASIP Journal on Advances in Signal Processing, 2011, 2011:89. DOI: 10.1186/1687-6180-2011-89
 23. G. T. Papadopoulos, C. Saathoff, H. J. Escalante, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, M. G. Strintzis, "A Comparative Study of Object-level Spatial Context Techniques for Semantic Image Analysis", Computer Vision and Image Understanding, vol. 115, no. 9, pp. 1288-1307, September 2011
 24. P. Sidiropoulos, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, H. Meinedo, M. Bugalho, I. Trancoso, "Temporal video segmentation to scenes using high-level audiovisual features", IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology, vol. 21, no. 8, pp. 1163-1177, August 2011
 25. N. Gkalelis, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, "Mixture subclass discriminant analysis", IEEE Signal Processing Letters, vol. 18, no. 5, pp. 319-322, May 2011
 26. V. Mezaris, S. Gidaros, G. T. Papadopoulos, W. Kasper, J. Steffen, R. Ordelman, M. Huijbregts, F. deJong, I. Kompatsiaris, M. G. Strintzis, "A system for the semantic multi-modal analysis of news audio-visual content" EURASIP Journal on Advances in Signal Processing, , vol. 2010, 2010
 27. C. Doulaverakis, M. Papadogiorgaki, V. Mezaris, A. Billis, E. Parissi, I. Kompartsiaris, A. Gounaris, Y. S. Chatzizisis, G. D. Giannoglou, "IVUS Image Processing and Semantic Analysis for Cardiovascular Diseases Risk Prediction" International Journal of Biomedical Engineering and Technology, Special Issue on Decision Support in Medicine, vol. 3, no. 3/4, pp. 349-374, 2010, DOI: 10.1504/IJBET.2010.032700, Mar 2010
 28. G. T. Papadopoulos, A. Briassouli, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, M. G. Strintzis, "Statistical Motion Information Extraction and Representation for Semantic Video Analysis" IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology (TCSVT), vol. 19, no. 10, pp. 1513-1528, Oct 2009
 29. M. Papadogiorgaki, V. Mezaris, Y. S. Chatzizisis, G. D. Giannoglou, I. Kompatsiaris, "Image analysis techniques for automated IVUS contour detection" Ultrasound in Medicine and Biology Journal, vol. 34, no. 9, pp. 1482-1498, Sep 2008
 30. A. Briassouli, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, "Combination of Accumulated Motion and Color Segmentation for Human Activity Analysis" EURASIP Journal on Image and Video Processing, vol. 2008, Article ID 735141, Apr 2008.
 31. M. Papadogiorgaki, V. Mezaris, I. S. Chatzizisis, G. D. Giannoglou, I. Kompatsiaris, "Texture Analysis and Radial Basis Function Approximation for IVUS image Segmentation" The Open Biomedical Engineering Journal, vol. 1, pp. 53-59, Dec 2007
 32. A. Briassouli, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, "Color aided motion-segmentation and object tracking for video sequences semantic analysis" International Journal of Imaging Systems and Technology (IJIST), Special Issue on Applied Color Image Processing, vol. 17, no. 3, pp. 174-189, Oct 2007
 33. G. D. Giannoglou, Y. S. Chatzizisis, V. Koutkias, I. Kompatsiaris, M. Papadogiorgaki, V. Mezaris, E. Parissi, P. Diamantopoulos, M. G. Strintzis, N. Maglaveras, G. E. Parcharidis, G. E. Louridas, "A Novel Active Contour Model for Fully Automated Segmentation of Intravascular Ultrasound Images: In-Vivo Validation in Human Coronary Arteries" Computers in Biology and Medicine, vol. 37, pp. 1292-1302, Sep 2007
 34. G. T. Papadopoulos, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, M. G. Strintzis, "Combining Global and Local Information for Knowledge-Assisted Image Analysis and Classification" EURASIP Journal on Advances in Signal Processing, Special Issue on Knowledge-Assisted Media Analysis for Interactive Multimedia Applications, vol. 2007, Article ID 45842, Apr 2007
 35. V. Mezaris, I. Kompatsiaris, M. G. Strintzis, "Object-based MPEG-2 video indexing and retrieval in a collaborative environment" Multimedia Tools and Applications Journal, Springer, vol. 30, no. 3, pp. 255-272, Sep 2006
 36. G. T. Papadopoulos, Ph. Mylonas, V. Mezaris, Y. Avrithis, I. Kompatsiaris, "Knowledge-Assisted Image Analysis Based on Context and Spatial Optimization" International Journal on Semantic Web & Information Systems, vol. 2, no. 3, pp. 17-36, Jul 2006
 37. S. Dasiopoulou, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, V. K. Papastathis, M. G. Strintzis, "Knowledge-Assisted Semantic Video Object Detection" IEEE Trans.CSVT, Special Issue on Analysis and Understanding for Video Adaptation, Vol. 15, No. 10, pp. 1210-1224, Oct 2005.
 38. V. Mezaris, I. Kompatsiaris, M. G. Strintzis, "Video Object Segmentation using Bayes-based Temporal Tracking and Trajectory-based Region Merging", IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology, vol. 14, no. 6, pp. 782-795, June 2004
 39. V. Mezaris, I. Kompatsiaris, M. G. Strintzis, "Still Image Segmentation Tools for Object-based Multimedia Applications", International Journal of Pattern Recognition and Artificial Intelligence, vol. 18, no. 4, pp. 701-725, June 2004
 40. V. Mezaris, I. Kompatsiaris,, M. G. Strintzis, "Region-based Image Retrieval using an Object Ontology and Relevance Feedback", EURASIP Journal on Applied Signal Processing, vol. 2004, no. 6, pp. 886-901, June 2004
 41. V. Mezaris, I. Kompatsiaris, N. V. Boulgouris, M. G. Strintzis, "Real-time compressed domain spatiotemporal segmentation and ontologies for video indexing and retrieval", IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology, Special Issue on Audio and Video Analysis for Multimedia Interactive Services, vol. 14, no. 5, pp. 606-621, May 2004
 42. N. V. Boulgouris, I. Kompatsiaris, V. Mezaris, D. Simitopoulos, M. G. Strintzis, "Segmentation and Content-based Watermarking for Color Image and Image Region Indexing and Retrieval", EURASIP Journal on Applied Signal Processing, vol. 2002, no. 4, pp. 420-433, April 2002

Δημοσιεύσεις σε Συνέδρια

 1. K. Apostolidis, E. Apostolidis, V. Mezaris, "A motion-driven approach for fine-grained temporal segmentation of user-generated videos", Proc. 24th Int. Conf. on Multimedia Modeling (MMM2018), Bangkok, Thailand, Feb. 2018.
 2. A. Moumtzidou, S. Andreadis, F. Markatopoulou, D. Galanopoulos, I. Gialampoukidis, S. Vrochidis, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, I. Patras, "VERGE in VBS 2018", Proc. 24th Int. Conf. on Multimedia Modeling (MMM2018), Bangkok, Thailand, Feb. 2018.
 3. F. Markatopoulou, A. Moumtzidou, D. Galanopoulos, K. Avgerinakis, S. Andreadis, I. Gialampoukidis, S. Tachos, S. Vrochidis, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, I. Patras, "ITI-CERTH participation in TRECVID 2017", Proc. TRECVID 2017 Workshop, Gaithersburg, MD, USA, Nov. 2017.
 4. N. Gkalelis, V. Mezaris, "Incremental accelerated kernel discriminant analysis", Proc. ACM Multimedia 2017, Mountain View, CA, USA, October 2017.
 5. D. Teyssou, J.-M. Leung, E. Apostolidis, K. Apostolidis, S. Papadopoulos, M. Zampoglou, O. Papadopoulou, V. Mezaris, "The InVID Plug-in: Web Video Verification on the Browser", Proc. Int. Workshop on Multimedia Verification (MuVer 2017) at ACM Multimedia 2017, Mountain View, CA, USA, October 2017.
 6. V. Mezaris, L. Nixon, S. Papadopoulos, J. Spangenberg, "MuVer17 - First International Workshop on Multimedia Verification", Proc. ACM Multimedia 2017, Mountain View, CA, USA, October 2017.
 7. A. Scherp, V. Mezaris, T. Kohler, A. Hauptmann, "MultiEdTech 2017: 1st International Workshop on Multimedia-based Educational and Knowledge Technologies for Personalized and Social Online Training", Proc. ACM Multimedia 2017, Mountain View, CA, USA, October 2017.
 8. F. Markatopoulou, D. Galanopoulos, V. Mezaris, I. Patras, "Query and Keyframe Representations for Ad-hoc Video Search", Proc. ACM ICMR 2017, Bucharest, Romania, June 2017.
 9. D. Galanopoulos, F. Markatopoulou, V. Mezaris, I. Patras, "Concept Language Models and Event-based Concept Number Selection for Zero-example Event Detection", Proc. ACM ICMR 2017, Bucharest, Romania, June 2017.
 10. C. Collyda, E. Apostolidis, A. Pournaras, F. Markatopoulou, V. Mezaris, I. Patras, "VideoAnalysis4ALL: An on-line tool for the automatic fragmentation and concept-based annotation, and the interactive exploration of videos", Proc. ACM ICMR 2017, Bucharest, Romania, June 2017.
 11. A. Ceroni, V. Solachidis, C. Niederee, O. Papadopoulou, V. Mezaris, "Expo: An Expectation–oriented System for Selecting Important Photos from Personal Collections", Proc. ACM ICMR 2017, Bucharest, Romania, June 2017.
 12. W. Mou, C. Tzelepis, V. Mezaris, H. Gunes, I. Patras, "Generic to Specific Recognition Models for Membership Analysis in Group Videos", Proc. 12th IEEE Int. Conf. on Automatic Face and Gesture Recognition (FG 2017), May-June 2017, Washington, DC, USA.
 13. N. Pittaras, F. Markatopoulou, V. Mezaris, I. Patras, "Comparison of Fine-tuning and Extension Strategies for Deep Convolutional Neural Networks", Proc. 23rd Int. Conf. on MultiMedia Modeling (MMM'17), Reykjavik, Iceland, Jan. 2017.
 14. A. Moumtzidou, T. Mironidis, F. Markatopoulou, S. Andreadis, I. Gialampoukidis, D. Galanopoulos, A. Ioannidou, S. Vrochidis, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, I. Patras, "VERGE in VBS 2017", Proc. 23rd Int. Conf. on MultiMedia Modeling (MMM'17), Reykjavik, Iceland, Jan. 2017.
 15. F. Markatopoulou, A. Moumtzidou, D. Galanopoulos, T. Mironidis, V. Kaltsa, A. Ioannidou, S. Symeonidis, K. Avgerinakis, S. Andreadis, I. Gialampoukidis, S. Vrochidis, A. Briassouli, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, I. Patras, "ITI-CERTH participation in TRECVID 2016", Proc. TRECVID 2016 Workshop, Gaithersburg, MD, USA, Nov. 2016.
 16. F. Markatopoulou, V. Mezaris, I. Patras, "Deep Multi-task Learning with Label Correlation Constraint for Video Concept Detection", Proc. ACM Multimedia 2016, Amsterdam, The Netherlands, Oct. 2016.
 17. S. Arestis-Chartampilas, N. Gkalelis, V. Mezaris, "AKSDA-MSVM: a GPU-accelerated multiclass learning framework for multimedia", Proc. ACM Multimedia 2016, Amsterdam, The Netherlands, Oct. 2016.
 18. F. Markatopoulou, V. Mezaris, I. Patras, "Online Multi-Task Learning for Semantic Concept Detection in Video", Proc. IEEE Int. Conf. on Image Processing (ICIP 2016), Phoenix, AZ, USA, Sept. 2016.
 19. C. Tzelepis, E. Mavridaki, V. Mezaris, I. Patras, "Video Aesthetic Quality Assessment using Kernel Support Vector Machine with Isotropic Gaussian Sample Uncertainty (KSVM-iGSU)", Proc. IEEE Int. Conf. on Image Processing (ICIP 2016), Phoenix, AZ, USA, Sept. 2016.
 20. C. Tzelepis, V. Mezaris, I. Patras, "Video Event Detection using Kernel Support Vector Machine with Isotropic Gaussian Sample Uncertainty (KSVM-iGSU)", Proc. 22nd Int. Conf. on MultiMedia Modeling (MMM'16), Miami, FL, USA, Jan. 2016.
 21. F. Markatopoulou, V. Mezaris, I. Patras, "Ordering of Visual Descriptors in a Classifier Cascade Towards Improved Video Concept Detection", Proc. 22nd Int. Conf. on MultiMedia Modeling (MMM'16), Miami, FL, USA, Jan. 2016.
 22. A. Moumtzidou, T. Mironidis, E. Apostolidis, F. Markatopoulou, A. Ioannidou, I. Gialampoukidis, K. Avgerinakis, S. Vrochidis, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, I. Patras, "VERGE: A Multimodal Interactive Search Engine for Video Browsing and Retrieval", Proc. Video Browser Showdown (VBS) at the 22nd Int. Conf. on MultiMedia Modeling (MMM'16), Miami, FL, USA, Jan. 2016.
 23. F. Markatopoulou, A. Ioannidou, C. Tzelepis, T. Mironidis, D. Galanopoulos, S. Arestis-Chartampilas, N. Pittaras, K. Avgerinakis, N. Gkalelis, A. Moumtzidou, S. Vrochidis, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, I. Patras, "ITI-CERTH participation to TRECVID 2015", Proc. TRECVID 2015 Workshop, Gaithersburg, MD, USA, Nov. 2015.
 24. A. Scherp, V. Mezaris, B. Ionescu, F. De Natale, "About Events, Objects, and their Relationships: Human-centered Event Understanding from Multimedia", Proc. ACM Multimedia 2015, Brisbane, Australia, Oct. 2015.
 25. S. Arestis-Chartampilas, N. Gkalelis, V. Mezaris, "GPU accelerated generalised subclass discriminant analysis for event and concept detection in video", Proc. ACM Multimedia 2015, Brisbane, Australia, Oct. 2015.
 26. K. Apostolidis, V. Mezaris, "Using Photo Similarity and Weighted Graphs for the Temporal Synchronization of Event-Centered Multi-User Photo Collections", Proc. 2nd ACM Workshop on Human Centered Event Understanding from Multimedia (HuEvent'15) at ACM Multimedia (MM'15), Brisbane, Australia, Oct. 2015
 27. K. Apostolidis, V. Mezaris, "CERTH at MediaEval 2015 Synchronization of Multi-User Event Media Task", Proc. MediaEval 2015 Workshop, CEUR vol. 1436, Wurzen, Germany, Sept. 2015.
 28. N. Conci, F. De Natale, V. Mezaris, M. Matton, "Synchronization of Multi-User Event Media at MediaEval 2015: Task Description, Datasets, and Evaluation", Proc. MediaEval 2015 Workshop, CEUR vol. 1436, Wurzen, Germany, Sept. 2015.
 29. F. Markatopoulou, V. Mezaris, I. Patras, "Cascade of classifiers based on Binary, Non-binary and Deep Convolutional Network descriptors for video concept detection", Proc. IEEE Int. Conf. on Image Processing (ICIP 2015), Quebec City, Canada, Sept. 2015.
 30. E. Mavridaki, V. Mezaris, "A comprehensive aesthetic quality assessment method for natural images using basic rules of photography", Proc. IEEE Int. Conf. on Image Processing (ICIP 2015), Quebec City, Canada, Sept. 2015.
 31. G. Kalpakis, T. Tsikrika, F. Markatopoulou, N. Pittaras, S. Vrochidis, V. Mezaris, I. Patras, I. Kompatsiaris, "Concept Detection on Multimedia Web Resources about Home Made Explosives", Proc. Int. Workshop on Multimedia Forensics and Security (MFSec), held in conjunction with the 10th Int. Conf. on Availability, Reliability and Security (ARES), Toulouse, France, Aug. 2015.
 32. A. Ceroni, V. Solachidis, M. Fu, N. Kanhabua, O. Papadopoulou, C. Niederee, V. Mezaris , "Investigating Human Behaviors in Selecting Personal Photos to Preserve Memories", Proc. Int. Workshop on Human Memory-Inspired Multimedia Organization and Preservation (HMMP) at the IEEE Int. Conf. on Multimedia and Expo (ICME 2015), Torino, Italy, June-July 2015.
 33. M. Fu, A. Ceroni, V. Solachidis, C. Niederee, O. Papadopoulou, N. Kanhabua, V. Mezaris, "Learning Personalized Expectation-oriented Photo Selection Models for Personal Photo Collections", Proc. Int. Workshop on Human Memory-Inspired Multimedia Organization and Preservation (HMMP) at the IEEE Int. Conf. on Multimedia and Expo (ICME 2015), Torino, Italy, June-July 2015.
 34. K. Apostolidis, V. Solachidis, O. Papadopoulou, V. Mezaris , "Photo Collection Contextualization", Proc. Int. Workshop on Human Memory-Inspired Multimedia Organization and Preservation (HMMP) at the IEEE Int. Conf. on Multimedia and Expo (ICME 2015), Torino, Italy, June-July 2015
 35. O. Papadopoulou, V. Mezaris, "Exploiting multiple web resources towards collecting positive training samples for visual concept learning", Proc. ACM Int. Conf. on Multimedia Retrieval (ICMR 2015), Shanghai, China, June 2015.
 36. A. Ceroni, V. Solachidis, C. Niederee, O. Papadopoulou, N. Kanhabua, V. Mezaris, "To Keep or not to Keep: An Expectation-oriented Photo Selection Method for Personal Photo Collections", Proc. ACM Int. Conf. on Multimedia Retrieval (ICMR 2015), Shanghai, China, June 2015.
 37. F. Markatopoulou, N. Pittaras, O. Papadopoulou, V. Mezaris, I. Patras, "A Study on the Use of a Binary Local Descriptor and Color Extensions of Local Descriptors for Video Concept Detection", Proc. 21st Int. Conf. on MultiMedia Modeling (MMM'15), Sydney, Australia, Jan. 2015.
 38. A. Moumtzidou, K. Avgerinakis, E. Apostolidis, F. Markatopoulou, K. Apostolidis, T. Mironidis, S. Vrochidis, V. Mezaris, Y. Kompatsiaris, I. Patras, "VERGE: A Multimodal Interactive Video Search Engine", Proc. 21st Int. Conf. on MultiMedia Modeling (MMM'15), Sydney, Australia, Jan. 2015.
 39. N. Gkalelis, F. Markatopoulou, A. Moumtzidou, D. Galanopoulos, K. Avgerinakis, N. Pittaras, S. Vrochidis, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, I. Patras, "ITI-CERTH participation to TRECVID 2014", Proc. TRECVID 2014 Workshop, Orlando, FL, USA, November 2014.
 40. C. Papagiannopoulou, V. Mezaris, "Concept-based image clustering and summarization of event-related image collections", Proc. 1st ACM Workshop on Human Centered Event Understanding from Multimedia (HuEvent'14) at ACM Multimedia (MM'14), Orlando, FL, US, Nov. 2014.
 41. V. Mezaris, B. Huet, "Video Hyperlinking", Proc. ACM Multimedia (MM'14), Orlando, FL, US, Nov. 2014.
 42. A. Scherp, V. Mezaris, B. Ionescu, F. De Natale, "Human-centered Event Understanding from Multimedia", Proc. ACM Multimedia (MM'14), Orlando, FL, US, Nov. 2014.
 43. C. Spampinato, V. Mezaris, M. Cristani, "Summary Abstract for the 3rd ACM International Workshop on Multimedia Analysis for Ecological Data", Proc. ACM Multimedia (MM'14), Orlando, FL, US, Nov. 2014.
 44. E. Apostolidis, V. Mezaris, M. Sahuguet, B. Huet, B. Cervenkova, D. Stein, S. Eickeler, J.-L. Redondo Garcia, R. Troncy, L. Pikora, "Automatic fine-grained hyperlinking of videos within a closed collection using scene segmentation", Proc. ACM Multimedia (MM'14), Orlando, FL, US, Nov. 2014.
 45. K. Apostolidis, C. Papagiannopoulou, V. Mezaris, "CERTH at MediaEval 2014 Synchronization of Multi-User Event Media Task", Proc. MediaEval 2014 Workshop, CEUR vol. 1263, Barcelona, Spain, October 2014
 46. G. Petkos, S. Papadopoulos, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, "Social Event Detection at MediaEval 2014: Challenges, Datasets, and Evaluation", Proc. MediaEval 2014 Workshop, CEUR vol. 1263, Barcelona, Spain, October 2014.
 47. N. Conci, F. De Natale, V. Mezaris, "Synchronization of Multi-User Event Media (SEM) at MediaEval 2014: Task Description, Datasets, and Evaluation", Proc. MediaEval 2014 Workshop, CEUR vol. 1263, Barcelona, Spain, October 2014.
 48. H.A. Le, Q.M. Bui, B. Huet, B. Cervenkova, J. Bouchner, E. Apostolidis, F. Markatopoulou, A. Pournaras, V. Mezaris, D. Stein, S. Eickeler, M. Stadtschnitzer, "LinkedTV at MediaEval 2014 Search and Hyperlinking Task", Proc. MediaEval 2014 Workshop, CEUR vol. 1263, Barcelona, Spain, October 2014.
 49. E. Mavridaki, V. Mezaris, "No-Reference blur assessment in natural images using Fourier transform and spatial pyramids", Proc. IEEE International Conference on Image Processing (ICIP 2014), Paris, France, October 2014.
 50. L. Nixon, V. Mezaris, J. Thomsen, "Seamlessly interlinking TV and Web content to enable Linked Television", ACM Int. Conf. on Interactive Experiences for Television and Online Video (TVX 2014), Adjunct Proc., Newcastle Upon Tyne, UK, June 2014.
 51. D. Tsatsou, V. Mezaris, "LUMO: The LinkedTV User Model Ontology", Proc. Extended Semantic Web Conference (ESWC'14), poster track, Anissaras, Crete, Greece, May 2014.
 52. D. Tsatsou, S. Dasiopoulou, I. Kompatsiaris, V. Mezaris, "LiFR: A Lightweight Fuzzy DL Reasoner", Proc. Extended Semantic Web Conference (ESWC'14), poster track, Anissaras, Crete, Greece, May 2014.
 53. E. Apostolidis, V. Mezaris, "Fast Shot Segmentation Combining Global and Local Visual Descriptors", Proc. IEEE Int. Conf. on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP), Florence, Italy, May 2014.
 54. G. Petkos, S. Papadopoulos, V. Mezaris, R. Troncy, P. Cimiano, T. Reuter, I. Kompatsiaris, "Social Event Detection at MediaEval: a three-year retrospect of tasks and results", Proc. ACM ICMR 2014 Workshop on Social Events in Web Multimedia (SEWM), Glasgow, UK, April 2014.
 55. N. Gkalelis, V. Mezaris, "Video event detection using generalized subclass discriminant analysis and linear support vector machines", Proc. ACM Int. Conf. on Multimedia Retrieval (ICMR), Glasgow, UK, March-April 2014.
 56. T. Reuter, S. Papadopoulos, V. Mezaris, P. Cimiano, "ReSEED: Social Event dEtection Dataset", Proc. 5th ACM Multimedia Systems Conference (MMSys’14), Singapore, March 2014.
 57. A. Moumtzidou, K. Avgerinakis, E. Apostolidis, V. Aleksic, F. Markatopoulou, C. Papagiannopoulou, S. Vrochidis, V. Mezaris, R. Busch, I. Kompatsiaris, "VERGE: An Interactive Search Engine for Browsing Video Collections", Proc. Video Browser Showdown (VBS'14) at the 20th Int. Conf. on MultiMedia Modeling (MMM'14), Dublin, Ireland, Springer LNCS vol. 8326, pp. 411-414, January 2014.
 58. F. Markatopoulou, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, "A Comparative Study on the Use of Multi-Label Classification Techniques for Concept-Based Video Indexing and Annotation", Proc. 20th Int. Conf. on MultiMedia Modeling (MMM'14), Dublin, Ireland, Springer LNCS vol. 8325, pp. 1-12, January 2014. Best Paper Award
 59. F. Markatopoulou, A. Moumtzidou, C. Tzelepis, K. Avgerinakis, N. Gkalelis, S. Vrochidis, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, "ITI-CERTH participation to TRECVID 2013", Proc. TRECVID 2013 Workshop, Gaithersburg, MD, USA, November 2013.
 60. D. Stein, S. Eickeler, R. Bardeli, E. Apostolidis, V. Mezaris, M. Muller, "Think Before You Link - Meeting Content Constraints when Linking Television to the Web", Proc. 2013 NEM Summit, Nantes, France, October 2013.
 61. D. Stein, A. Oktem, E. Apostolidis, V. Mezaris, J.L. Redondo Garcia, R. Troncy, M. Sahuguet, B. Huet, "From Raw Data to Semantically Enriched Hyperlinking: Recent Advances in the LinkedTV Analysis Workflow", Proc. 2013 NEM Summit, Nantes, France, October 2013.
 62. C. Tzelepis, N. Gkalelis, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, "Improving event detection using related videos and Relevance Degree Support Vector Machines", Proc. ACM Multimedia 2013 (MM’13), Barcelona, Spain, October 2013.
 63. M. Sahuguet, B. Huet, B. Cervenkova, E. Apostolidis, V. Mezaris, D. Stein, S. Eickeler, J.L. Redondo Garcia, L. Pikora, "LinkedTV at MediaEval 2013 Search and Hyperlinking Task", Proc. MediaEval 2013 Workshop, CEUR vol. 1043, Barcelona, Spain, October 2013.
 64. T. Reuter, S. Papadopoulos, G. Petkos, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, P. Cimiano, C. de Vries, S. Geva, "Social Event Detection at MediaEval 2013: Challenges, Datasets, and Evaluation", Proc. MediaEval 2013 Workshop, CEUR vol. 1043, Barcelona, Spain, October 2013.
 65. N. Gkalelis, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, T. Stathaki, "Video event recounting using mixture subclass discriminant analysis", Proc. IEEE International Conference on Image Processing (ICIP 2013), Melbourne, Australia, September 2013.
 66. P. Sidiropoulos, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, "Enhancing video concept detection with the use of tomographs", Proc. IEEE International Conference on Image Processing (ICIP 2013), Melbourne, Australia, September 2013.
 67. E. Apostolidis, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, "Fast object re-detection and localization in video for spatio-temporal fragment creation", Proc. 1st Int. Workshop on Media Fragment Creation and reMIXing (MMIX'13) at the IEEE Int. Conf. on Multimedia and Expo (ICME 2013), San Jose, CA, USA, July 2013.
 68. N. Gkalelis, V. Mezaris, M. Dimopoulos, I. Kompatsiaris, T. Stathaki, "Video event detection using a subclass recoding error-correcting output codes framework", Proc. IEEE Int. Conf. on Multimedia and Expo (ICME 2013), San Jose, CA, USA, July 2013.
 69. S. Papadopoulos, E. Schinas, V. Mezaris, R. Troncy, I. Kompatsiaris, "The 2012 Social Event Detection Dataset", Proc. ACM Multimedia Systems 2013 (MMSys), Oslo, Norway, Feb.-March 2013.
 70. D. Tsatsou, V. Mezaris, I. Kompatsiaris. "Semantic personalisation in networked media: determining the background knowledge", In 7th International Workshop on Semantic and Social Media Adaptation and Personalization (SMAP 2012), December 3-4, 2012, Luxembourg.,
 71. A. Moumtzidou, N. Gkalelis, P. Sidiropoulos, M. Dimopoulos, S. Nikolopoulos, S. Vrochidis, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, "ITI-CERTH participation to TRECVID 2012", Proc. TRECVID 2012 Workshop, November 2012, Gaithersburg, MD, USA.
 72. D. Stein, E. Apostolidis, V. Mezaris, N. de Abreu Pereira, J. Muller, M. Sahuguet, B. Huet, I. Lasek, "Enrichment of News Show Videos with Multimodal Semi-Automatic Analysis", Proc. NEM Summit 2012, Istanbul, Turkey, October 2012.
 73. S. Papadopoulos, E. Schinas, V. Mezaris, R. Troncy, I. Kompatsiaris, "Social Event Detection at MediaEval 2012: Challenges, Dataset and Evaluation", Proc. MediaEval 2012 Workshop, Pisa, Italy, October 2012.
 74. C. Spampinato, V. Mezaris, J. van Ossenbruggen, "Multimedia Analysis for Ecological Data", Proc. ACM Multimedia, Nara, Japan, October-November 2012.
 75. P. Sidiropoulos, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, "Differential Edit Distance As A Countermeasure To Video Scene Ambiguity", 2012 IEEE Int. Workshop on Machine Learning for Signal Processing (MLSP 2012), Santander, Spain, September 2012.
 76. D. Tsatsou, L. Nixon, M. Mancas, M. Vacura, R. Klein, J. Leroy, J. Kuchar, T. Kliegr, M. Kober, M. Loli, V. Mezaris, "Contextualised user profiling in networked media environments", Proc. 2nd Workshop on Augmented User Modeling (AUM) at the 20th Conf. on User Modeling, Adaptation and Personalization (UMAP), Montreal, Canada, July 2012.
 77. D. Stein, E. Apostolidis, V. Mezaris, N. de Abreu Pereira, J. Muller, "Semi-Automatic Video Analysis for Linking Television to the Web", Proc. 3rd Int. Workshop on Future Television: Making Television Integrated and Interactive (FutureTV 2012) at the 10th European Interactive TV Conference (EuroITV 2012), Berlin, Germany, July 2012.
 78. P. Andrews, F. De Natale, S. Buschbeck, A. Jameson, K. Bischoff, C.S. Firan, C. Niederee, V. Mezaris, S. Nikolopoulos, V. Murdock, A. Rae, "GLOCAL: Event-based Retrieval of Networked Media", Proc. World Wide Web Conference, European Projects Track, WWW 2012 Companion pp. 219-222, Lyon, France, April 2012.
 79. A Moumtzidou, P. Sidiropoulos, S. Vrochidis, N. Gkalelis, S. Nikolopoulos, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, I. Patras, "ITI-CERTH participation to TRECVID 2011", Proc. TRECVID 2011 Workshop, December 2011, Gaithersburg, MD, USA.
 80. V. Mezaris, A. Scherp, R. Jain, M. Kankanhalli, H. Zhou, J. Zhang, L. Wang, Z. Zhang, "Modeling and Representing Events in Multimedia", Proc. ACM Multimedia 2011, Scottsdale, AZ, USA, November 2011, pp. 613-614.
 81. S. Papadopoulos, R. Troncy, V. Mezaris, B. Huet, I. Kompatsiaris, "Social Event Detection at MediaEval 2011: Challenges, Dataset and Evaluation", Proc. MediaEval 2011 Workshop, Pisa, Italy, September 2011
 82. V. Mezaris, P. Sidiropoulos, I. Kompatsiaris, "Improving interactive video retrieval by exploiting automatically-extracted video structural semantics", Proc. Fifth IEEE International Conference on Semantic Computing (ICSC 2011), Palo Alto, CA, USA, September 2011, pp. 224-227.
 83. N. Gkalelis, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, "High-level event detection in video exploiting discriminant concepts", Proc. 9th International Workshop on Content-Based Multimedia Indexing (CBMI 2011), Madrid, Spain, June 2011
 84. I. Tsampoulatidis, N. Gkalelis, A. Dimou, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, "High-level Event Detection System Based on Discriminant Visual Concepts", Proc. ACM International Conference on Multimedia Retrieval (ICMR 2011), Trento, Italy, April 2011
 85. A. Athanasopoulos, A. Dimou, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, "GPU Acceleration for Support Vector Machines", Proc. 12th International Workshop on Image Analysis for Multimedia Interactive Services (WIAMIS 2011), Delft, The Netherlands, April 2011
 86. P. Sidiropoulos, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, H. Meinedo, M. Bugalho, I. Trancoso, "Video Scene Segmentation System Using Audio-Visual Features", Proc. 12th International Workshop on Image Analysis for Multimedia Interactive Services (WIAMIS 2011), Delft, The Netherlands, April 2011
 87. A. Moumtzidou, A. Dimou, N. Gkalelis, S. Vrochidis, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, "ITI-CERTH participation to TRECVID 2010", Proc. TRECVID 2010 Workshop, November 2010, Gaithersburg, MD, USA.
 88. A. Scherp, R. Jain, M. Kankanhalli, V. Mezaris, "Modeling, Detecting, and Processing Events in Multimedia", Proc. ACM Multimedia 2010, Firenze, Italy, October 2010, pp. 1739-1740.
 89. N. Gkalelis, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, "Automatic event-based indexing of multimedia content using a joint content-event model", Proc. ACM Multimedia 2010, Events in MultiMedia Workshop (EiMM10), Firenze, Italy, October 2010
 90. V. Mezaris, A. Dimou, I. Kompatsiaris, "On the use of feature tracks for dynamic concept detection in video", Proc. IEEE International Conference on Image Processing (ICIP 2010), Hong Kong, China, September 2010
 91. N. Gkalelis, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, "A joint content-event model for event-centric multimedia indexing", Proc. Fourth IEEE International Conference on Semantic Computing (ICSC2010), Pittsburgh, PA, USA, September 2010
 92. V. Mezaris, P. Sidiropoulos, A. Dimou, I. Kompatsiaris, "On the use of visual soft semantics for video temporal decomposition to scenes", Proc. Fourth IEEE International Conference on Semantic Computing (ICSC2010), Pittsburgh, PA, USA, September 2010
 93. G. T. Papadopoulos, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, M. G. Strintzis, "Probabilistic Combination of Spatial Context with Visual and Co-occurrence Information for Semantic Image Analysis" IEEE International Conference on Image Processing (ICIP 2010), Hong Kong Convention and Exhibition Centre, Hong Kong, China, September 2010
 94. G. T. Papadopoulos, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, M. G. Strintzis, "A Statistical Learning Approach to Spatial Context Exploitation for Semantic Image Analysis" 20th International Conference on Pattern Recognition (ICPR 2010), Istanbul, Turkey, August 2010
 95. S. Vrochidis, A. Moumtzidou, P. King, A. Dimou, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, "VERGE: A video interactive retrieval engine", Proc. 8th International Workshop on Content-Based Multimedia Indexing (CBMI 2010), Grenoble, France, 23-25 June 2010, pp. 142-147
 96. V. Mezaris, A. Dimou, I. Kompatsiaris, "Local invariant feature tracks for high-level video feature extraction", Proc. 11th International Workshop on Image Analysis for Multimedia Interactive Services (WIAMIS 2010), Desenzano del Garda, Italy, April 2010
 97. P. Sidiropoulos, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, H. Meinedo, M. Bugalho, I. Trancoso, "On the use of audio events for improving video scene segmentation", Proc. 11th International Workshop on Image Analysis for Multimedia Interactive Services (WIAMIS 2010), Desenzano del Garda, Italy, April 2010
 98. V. Mezaris, S. Gidaros, I. Kompatsiaris, "Generalized concept overlay for semantic multi-modal analysis of audio-visual content" Proc. 4th International Workshop on Semantic Media Adaptation and Personalization (SMAP09), San Sebastian, Spain, pp. 27-32, Dec 2009
 99. A. Moumtzidou, A. Dimou, P. King, S. Vrochidis, A. Angeletou, V. Mezaris, S. Nikolopoulos, I. Kompatsiaris, L. Makris, "ITI-CERTH participation to TRECVID 2009 HLFE and Search" Proc. TRECVID 2009 Workshop, Gaithersburg, MD, USA, Nov 2009
 100. G. T. Papadopoulos, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, M. G. Strintzis, "Combining Multimodal and Temporal Contextual Information for Semantic Video Analysis" IEEE International Conference on Image Processing (ICIP 2009), Cairo, Egypt, pp. 4325-4328, Nov 2009
 101. P. Sidiropoulos, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, H. Meinedo, I. Trancoso, "Multi-Modal Scene Segmentation Using Scene Transition Graphs" Proc. ACM International Conference on Multimedia (MM09), Beijing, China, pp. 665-668, Oct 2009
 102. G. Tsoumakas, A. Dimou, E. Spyromitros, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, I. Vlahavas, "Correlation-Based Pruning of Stacked Binary Relevance Models for Multi-Label Learning" Proc. ECML/PKDD 2009 Workshop on Learning from Multi-Label Data (MLD'09), Bled, Slovenia, pp. 101-116, Sep 2009
 103. S. Vrochidis, P. King, L. Makris, A. Moumtzidou, S. Nikolopoulos, A. Dimou, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, "MKLab Interactive Video Retrieval System" ACM International Conference on Image and Video Retrieval (CIVR09) - VideOlympics Showcase event, Santorini, Greece, Jul 2009
 104. A. Dimou, G. Tsoumakas, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, I. Vlahavas, "An Empirical Study of Multi-Label Learning Methods for Video Annotation" 7th International Workshop on Content-Based Multimedia Indexing (CBMI 2009), Chania-Crete, Greece, pp. 19-24, Jun 2009
 105. G. T. Papadopoulos, C. Saathoff, M. Grzegorzek, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, S. Staab, M. G. Strintzis, "Comparative Evaluation of Spatial Context Techniques for Semantic Image Analysis" 10th International Workshop on Image Analysis for Multimedia Interactive Services (WIAMIS 2009), London, UK, pp. 161-164, May 2009
 106. T. Athanasiadis, N. Simou, G. T. Papadopoulos, R. Benmokhtar, K. Chandramouli, V. Tzouvaras, V. Mezaris, M. Phiniketos, Y. Avrithis, I. Kompatsiaris, B. Huet, E. Izquierdo, "Integrating Image Segmentation and Classification for Fuzzy Knowledge-based Multimedia Indexing" 15th International Multimedia Modeling Conference (MMM '09), Sophia-Antipolis, France, Springer LNCS vol. 5371, pp. 263-274, Jan 2009
 107. G. T. Papadopoulos, T. Athanasiadis, N. Simou, R. Benmokhtar, K. Chandramouli, V. Tzouvaras, V. Mezaris, M. Phiniketos, Y. Avrithis, I. Kompatsiaris, B. Huet, E. Izquierdo, "Combining Segmentation and Classification Techniques for Fuzzy Knowledge-based Semantic Image Annotation" Proc. 3rd International Conference on Semantic and Digital Media Technologies (SAMT), Koblenz, Germany, 2008, Dec 2008
 108. G. T. Papadopoulos, A. Briassouli, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, M. G. Strintzis, "Semantic Video Analysis Based on Estimation and Representation of Higher-Order Motion Statistics" 3rd International Workshop on Semantic Media Adaptation and Personalization (SMAP '08), Prague, Czech Republic,, pp. 21-26, Dec 2008
 109. J. Molina, V. Mezaris, P. Villegas, G. Tolias, E. Spyrou, N. Sofou, J. Rodríguez-Benito, G. T. Papadopoulos, S. Nikolopoulos, J. M. Martínez, I. Kompatsiaris, P. Kapsalas, A. Dimou, E. Bru, Y. Avrithis, T. Adamek, "MESH participation to TRECVID2008 HLFE" Proc. TRECVID 2008 Workshop, Gaithersburg, MD, USA, Nov 2008
 110. P. Wilkins, D. Byrne, G. J. F. Jones, H. Lee, G. Keenan, K. McGuinness, T. Papadopoulos, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, "K-Space at TRECVid 2008" Proc. TRECVID 2008 Workshop, Gaithersburg, MD, USA, Nov 2008
 111. Q. Zhang, G. Tolias, B. Mansencal, A. Saracoglu, N. Aginako, A. Alatan, L. A. Alexandre, Y. Avrithis, J. Benois-Pineau, K. Chandramouli, M. Corvaglia, U. Damnjanovic, A. Dimou, E. Esen, N. Fatemi, I. Garcia, F. Guerrini, A. Hanjalic, R. Jarina, P. Kapsalas, P. King, I. Kompatsiaris, L. Makris, V. Mezaris, P. Migliorati, A. Moumtzidou, Ph. Mylonas, U. Naci, S. Nikolopoulos, M. Paralic, T. Piatrik, F. Poulin, A.M.G. Pinheiro, L. Raileanu, E. Spyrou, S. Vrochidis, "COST292 experimental framework for TRECVID 2008" Proc. TRECVID 2008 Workshop, Gaithersburg, MD, USA., Nov 2008
 112. G. T. Papadopoulos, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, M. G. Strintzis, "Estimation and Representation of Accumulated Motion Characteristics for Semantic Event Detection" IEEE International Conference on Image Processing, Workshop on Multimedia Information Retrieval (ICIP-MIR 2008), San Diego, CA, USA, pp. 41-44, Oct 2008
 113. E. Tsamoura, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, "Gradual transition detection using color coherence and other criteria in a video shot meta-segmentation framework" IEEE International Conference on Image Processing, Workshop on Multimedia Information Retrieval (ICIP-MIR 2008), San Diego, CA, USA, pp. 45-48, Oct 2008
 114. G. T. Papadopoulos, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, M. G. Strintzis, "Accumulated Motion Energy Fields Estimation and Representation for Semantic Event Detection" Proc. International Conference on Image and Video Retrieval (CIVR 2008), Niagara Falls, Canada, pp. 221-230, Jul 2008
 115. S. Vrochidis, P. King, L. Makris, A. Moumtzidou, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, "MKLab Interactive Video Retrieval System" Proc. ACM International Conference on Image and Video Retrieval (CIVR08) - VideOlympics Showcase event, Niagara Falls, Canada, pp. 563., Jul 2008
 116. E. Tsamoura, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, "Video shot meta-segmentation based on multiple criteria for gradual transition detection" Proc. Sixth International Workshop on Content-Based Multimedia Indexing (CBMI 2008), London, UK, pp. 51-57, Jun 2008
 117. V. Mezaris, S. Gidaros, G. T. Papadopoulos, W. Kasper, R. Ordelman, F. M. G. de Jong, I. Kompatsiaris, "Knowledge-assisted cross-media analysis of audio-visual content in the news domain" 6th International Workshop on Content-Based Multimedia Indexing (CBMI 2008), London, UK, pp. 280-287, Jun 2008
 118. G. T. Papadopoulos, K. Chandramouli, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, E. Izquierdo, M. G. Strintzis, "A Comparative Study of Classification Techniques for Knowledge-Assisted Image Analysis" 9th International Workshop on Image Analysis for Multimedia Interactive Services (WIAMIS 2008), Klagenfurt, AustriaMay 2008, pp. 4-7, May 2008
 119. G. T. Papadopoulos, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, M. G. Strintzis, "Ontology-Driven Semantic Video Analysis Using Visual Information Objects" Proc. Second International Conference on Semantics and Digital Media Technologies (SAMT07), Genova, Italy, Springer LNCS vol. 4816, pp. 56-69, Dec 2007.
 120. P. Wilkins, T. Adamek, D. Byrne, G. J. F. Jones, H. Lee, G. Keenan, G. T. Papadopoulos, S. Vrochidis, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, et al, "K-Space at TRECVid 2007" 5th TRECVID Workshop, Gaithersburg, MD, USA,, Nov 2007
 121. Q. Zhang, K. Chandramouli, S. Vrochidis, A. Moumtzidou, S. Nikolopoulos, V. Mezaris, L. Makris, I. Kompatsiaris, et al, "The COST292 experimental framework for TRECVID 2007" 5th TRECVID Workshop, Gaithersburg, MD, USA, Nov 2007.
 122. G. T. Papadopoulos, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, M. G. Strintzis, "Combining Content and Context Information for Semantic Image Analysis and Classification" 15th European Signal Processing Conference (EUSIPCO 2007), special session on The Semantic Gap in Visual Information Retrieval, Poznan, Poland, pp. 708-712, Sep 2007.
 123. A. Briassouli, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, "Video Segmentation and Semantics Extraction from the Fusion of Motion and Color Information" Proc. IEEE International Conference on Image Processing (ICIP 2007), San Antonio, TX, USA, Sep 2007
 124. S. Vrochidis, V. Mezaris. I. Kompatsiaris, "ITI interactive video retrieval system" 6th ACM International Conference On Image And Video Retrieval (CIVR 2007), Amsterdam, The Netherlands, pp. 648-648, ISBN:978-1-59593-733-9, Jul 2007
 125. A. Briassouli, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, "Joint Motion and Color Statistical Video Processing for Motion Segmentation" Proc. IEEE International Conference on Multimedia & Expo (ICME 2007), Beijing, China, pp. 2014-2017, Jul 2007
 126. M. Papadogiorgaki, V. Mezaris, Y. S. Chatzizisis, G. D. Giannoglou, I. Kompatsiaris, "Automated IVUS contour detection using intensity features and Radial Basis Function approximation" 20th IEEE International Symposium on Computer-Based Medical Systems (CBMS 2007), pp. 183-188, Maribor, Slovenia, Jun 2007.
 127. V. Mezaris, N. Boulgouris, I. Kompatsiaris, "Knowledge-Assisted Video Analysis for Content-Adaptive Coding and Transmission" Proc. 1st International Workshop on Semantic Media Adaptation and Personalization (SMAP06), Athens, Greece, Dec 2006
 128. G. T. Papadopoulos, V. Mezaris, S. Dasiopoulou, I. Kompatsiaris, "Semantic image analysis using a learning approach and spatial context" Proc. First International Conference on Semantics and Digital Media Technology (SAMT 2006), Athens, Greece, Dec 2006
 129. J. Calic, P. Kramer, U. Naci, S. Vrochidis, S. Aksoy, Q. Zhang, J. Benois-Pineau, A. Saracoglu, C. Doulaverakis, R.. Jarina, N. Campbell, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, E. Spyrou, G. Koumoulos, Y. Avrithis, A. Dalkilic, A. Alatan, A. Hanjalic, E. Izquierdo, "COST292 experimental framework for TRECVID 2006" 4th TRECVID Workshop, Gaithersburg, USA, Nov 2006
 130. M. Papadogiorgaki, V. Mezaris, Y. S. Chatzizisis, I. Kompatsiaris, G. D. Giannoglou, "A Fully Automated Texture-based Approach for the Segmentation of Sequential IVUS Images" Proc. 13th International Conference on Systems, Signals and Image Processing (IWSSIP 2006), Budapest, Hungary, Sep 2006
 131. G. T. Papadopoulos, P. Panagi, S. Dasiopoulou, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, "A Learning Approach to Semantic Image Analysis" Proc. 2nd International Mobile Multimedia Communications Conference (MobiMedia 2006), Alghero, Italy, Sep 2006
 132. N. Voisine, S. Dasiopoulou, F. Precioso, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, M. G. Strintzis, "A genetic algorithm-based approach to knowledge-assisted video analysis" Proc. IEEE International Conference on Image Processing (ICIP 2005), Genova, Italy, Sep 2005
 133. V. Mezaris, H. Doulaverakis, S. Herrmann, B. Lehane, N. O’Connor, I. Kompatsiaris, W. Stechele, M. G. Strintzis, "An Extensible Modular Common Reference System for Content-based Information Retrieval: the SCHEMA Reference System" Proc. Fourth International Workshop on Content-Based Multimedia Indexing (CBMI05), Riga, Latvia, Jun 2005
 134. V. Mezaris, H. Doulaverakis, S. Herrmann, B. Lehane, N. O’Connor, I. Kompatsiaris, M. G. Strintzis, "The SCHEMA Reference System: An Extensible Modular System for Content-based Information Retrieval" Proc. Workshop on Image Analysis For Multimedia Interactive Services (WIAMIS), Montreux, Switzerland, Apr 2005
 135. S. Papadopoulos, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, M. G. Strintzis, "A Region-based Approach to Conceptual Image Classification" Proc. IEE International Conference on Visual Information Engineering (VIE 2005), Glasgow, UK, Apr 2005.
 136. N. Voisine, S. Dasiopoulou, V. Mezaris, E. Spyrou, T. Athanasiadis, I. Kompatsiaris, Y. Avrithis, M. G. Strintzis, "Knowledge-Assisted Video Analysis Using a Genetic Algorithm" Proc. Workshop on Image Analysis For Multimedia Interactive Services (WIAMIS), Montreux, Switzerland, Apr 2005
 137. S. Dasiopoulou, V. K. Papastathis, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, M. G. Strintzis, "An Ontology Framework For Knowledge-Assisted Semantic Video Analysis and Annotation", Proc. 4th International Workshop on Knowledge Markup and Semantic Annotation (SemAnnot 2004) at the 3rd International Semantic Web Conference (ISWC 2004), November 2004
 138. V. Mezaris, I. Kompatsiaris,, M. G. Strintzis, "A knowledge-based approach to domain-specific compressed video analysis", Proc. IEEE International Conference on Image Processing (ICIP 2004), Singapore, pp. 341-344, October 2004
 139. V. Mezaris, H. Doulaverakis, R. Medina Beltran de Otalora, S. Herrmann, I. Kompatsiaris,, M. G. Strintzis, "Combining multiple segmentation algorithms and the MPEG-7 eXperimentation Model in the Schema Reference System", Proc. 8th International Conference on Information Visualization (IV 2004), London, UK, pp. 253-258, July 2004
 140. V. Mezaris,, M. G. Strintzis, "Object segmentation and ontologies for MPEG-2 video indexing and retrieval", Proc. 3rd International Conference on Image and Video Retrieval (CIVR 2004), Dublin, Ireland, Springer LNCS vol. 3115, pp. 573-581, July 2004
 141. V. Mezaris, H. Doulaverakis, R. Medina Beltran de Otalora, S. Herrmann, I. Kompatsiaris, M. G. Strintzis, "A test-bed for region-based image retrieval using multiple segmentation algorithms and the MPEG-7 eXperimentation Model: The Schema Reference System", Proc. 3rd International Conference on Image and Video Retrieval (CIVR 2004), Dublin, Ireland, Springer LNCS vol. 3115, pp. 592-600, July 2004
 142. V. Mezaris, I. Kompatsiaris,, M. G. Strintzis, "Compressed-domain object detection for video understanding", Proc. Workshop on Image Analysis For Multimedia Interactive Services (WIAMIS 2004), Lisbon, Portugal, April 2004
 143. V. Mezaris, I. Kompatsiaris,, M. G. Strintzis, "Still image objective segmentation evaluation using ground truth", Proc. Fifth COST 276 Workshop on Information and Knowledge Management for Integrated Media Communication, Prague, Czech Republic, pp. 9-14, October 2003
 144. V. Mezaris, I. Kompatsiaris, M. G. Strintzis, "An Ontology Approach to Object-Based Image Retrieval", Proc. IEEE International Conference on Image Processing (ICIP 2003), Barcelona, Spain, vol. II, pp. 511-514, September 2003
 145. V. Mezaris, I. Kompatsiaris, E. Kokkinou, M. G. Strintzis, "Real-time compressed-domain spatiotemporal video segmentation", Proc. Third International Workshop on Content-Based Multimedia Indexing (CBMI03), Rennes, France, pp. 373-380, September 2003
 146. N. O'Connor, S. Sav, T. Adamek, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, T. Y. Lu, E. Izquierdo, C. Bennstr, "Region and object segmentation algorithms in the Qimera segmentation platform", Proc. Third International Workshop on Content-Based Multimedia Indexing (CBMI03), Rennes, France, pp. 381-388, September 2003
 147. V. Mezaris, I. Kompatsiaris, M. G. Strintzis, "Ontologies for Object-based Image Retrieval", Proc. Workshop on Image Analysis for Multimedia Interactive Services (WIAMIS 2003), London, UK, pp.96-101, April 2003
 148. V. Mezaris, N. V. Boulgouris, I. Kompatsiaris, D. Simitopoulos, M. G. Strintzis, "Segmentation and content-based watermarking for image indexing", Proc. Fourth COST 276 Workshop on Information and Knowledge Management for Integrated Media Communication, Bordeaux, France, pp. 13-18, April 2003
 149. V. Mezaris, I. Kompatsiaris, M. G. Strintzis, "A Framework for the Efficient Segmentation of Large-format Color Images", Proc. IEEE International Conference on Image Processing (ICIP 2002), Rochester, N.Y., USA, vol. I, pp. 761-764, September 2002
 150. V. Mezaris, I. Kompatsiaris, M. G. Strintzis, "Still Image Segmentation Tools for Content-based Multimedia Applications", Proc. 2002 Tyrrhenian International Workshop on Digital Communications (IWDC 2002), pp.273-279, Capri, Italy, September 2002
 151. N. V. Boulgouris, I. Kompatsiaris, V. Mezaris,, M. G. Strintzis, "Content-based Watermarking for Indexing Using Robust Segmentation", Proc. Workshop on Image Analysis For Multimedia Interactive Services (WIAMIS 2001), Tampere, Finland, May 2001

Κεφάλαια Βιβλίων

 1. C. Niederee, V. Mezaris, H. Maus, R.H. Logie, "Multimedia Preservation: Why Bother?", in book "Personal Multimedia Preservation: Remembering or Forgetting Images and Video", V. Mezaris, C. Niederee, R.H. Logie (Eds.), Springer, ISBN 978-3-319-73465-1, pp. 3-8, 2018.
 2. K. Apostolidis, F. Markatopoulou, C. Tzelepis, V. Mezaris, I. Patras, "Multimedia Processing Essentials", in book "Personal Multimedia Preservation: Remembering or Forgetting Images and Video", V. Mezaris, C. Niederee, R.H. Logie (Eds.), Springer, ISBN 978-3-319-73465-1, pp. 47-98, 2018.
 3. M.A. Greenwood, N.K. Tran, K. Apostolidis, V. Mezaris, "Keeping Information in Context", in book "Personal Multimedia Preservation: Remembering or Forgetting Images and Video", V. Mezaris, C. Niederee, R.H. Logie (Eds.), Springer, ISBN 978-3-319-73465-1, pp. 131-182, 2018.
 4. D. Galanopoulos, M. Dojchinovski, K. Chandramouli, T. Kliegr, V. Mezaris, "Multimodal Fusion: Combining Visual and Textual Cues for Concept Detection in Video", in book "Multimedia Data Mining and Analytics", A. Baughman, J. Gao, J.-Y. Pan, V.A. Petrushin (Eds.), DOI 10.1007/978-3-319-14998-1, Springer, pp. 295-310, 2015.
 5. D. Tsatsou, M. Mancas, J. Kuchar, L. Nixon, M. Vacura, J. Leroy, F. Rocca, V. Mezaris, "When TV meets the Web: towards personalised digital media", in book "Semantic Multimedia Analysis and Processing", CRC Press, 2014.
 6. E. Apostolidis, P. Sidiropoulos, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, "Visual Information Analysis for Interactive TV applications", Encyclopedia of Information Science and Technology, IGI Global, 2014.
 7. N. Gkalelis, V. Mezaris, M. Dimopoulos, I. Kompatsiaris, "Video Event Understanding", Encyclopedia of Information Science and Technology, IGI Global, 2014, to appear.
 8. M. Larson, S. Schmiedeke, P. Kelm, A. Rae, V. Mezaris, T. Piatrik, M. Soleymani, F. Metze, G.J.F. Jones (Eds.), "Working Notes Proceedings of the MediaEval 2012 Workshop", CEUR vol. 927, Pisa, Italy, October 2012.
 9. V. Mezaris, A. Dimou, I. Kompatsiaris, "Local Invariant Feature Tracks for High-Level Video Feature Extraction", Lecture Notes in Electrical Engineering, vol. 158: Analysis, Retrieval and Delivery of Multimedia Content, N. Adami, A. Cavallaro, R. Leonardi, P. Migliorati (Editors), ISBN 978-1-4614-3830-4, Springer, 2012.
 10. P. Sidiropoulos, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, H. Meinedo, M. Bugalho, I. Trancoso, "On the use of audio events for improving video scene segmentation", Lecture Notes in Electrical Engineering, vol. 158: Analysis, Retrieval and Delivery of Multimedia Content, N. Adami, A. Cavallaro, R. Leonardi, P. Migliorati (Editors), ISBN 978-1-4614-3830-4, Springer, 2012.
 11. Th. Athanasiadis, Ph. Mylonas, G. T. Papadopoulos, V. Mezaris, Y. Avrithis, I. Kompatsiaris, M. G. Strintzis, "Knowledge-Driven Segmentation and Classification", Multimedia Semantics: Metadata, Analysis and Interaction, R. Troncy, B. Huet and S. Schenk (Editors), pp. 163-182, ISBN: 978-0-470-74700-1, Wiley, July 2011.
 12. V. Mezaris, G. T. Papadopoulos, A. Briassouli, I. Kompatsiaris, M. G. Strintzis, "Semantic Video Analysis and Understanding" Encyclopedia of Information Science and Technology (2nd Edition), Mehdi Khosrow-Pour (Editor), IGI Global, vol. VII, pp. 3419-3425, Oct 2008
 13. M. Papadogiorgaki, V. Mezaris, Y. Chatzizisis, G. D. Giannoglou, I. Kompatsiaris, "Visual Medical Information Analysis" Encyclopedia of Information Science and Technology (2nd Edition), Mehdi Khosrow-Pour (Editor), IGI Global, vol. VIII, pp. 4034-4040, Oct 2008
 14. V. Mezaris, N. Thomos, N. V. Boulgouris, I. Kompatsiaris, "Knowledge-Assisted Analysis of Video for Content-Adaptive Coding and Transmission" Advances in Semantic Media Adaptation and Personalization, M. Wallace, M. Angelides, P. Mylonas (Editors), Studies in Computational Intelligence series, vol. 93, pp. 221-240, Springer-Verlag, Jan 2008
 15. S. Dasiopoulou, C. Doulaverakis, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, M. G. Strintzis, "An Ontology-Based Framework for Semantic Image Analysis and Retrieval" Semantic-Based Visual Information Retrieval, Yu-Jin ZHANG (Editor), Idea Group Inc., Dec 2007
 16. V. Mezaris, I. Kompatsiaris, M. G. Strintzis, "Segmentation of Images and Video" Encyclopedia of Multimedia, B. Furht (Editor), pp. 780-788, ISBN 0-387-24395-X, Springer, Sep 2006
 17. I. Kompatsiaris, V. Mezaris, M. G. Strintzis, "Multimedia content indexing and retrieval using an object ontology" Multimedia Content and the Semantic Web: Methods, Standards and Tools, G. Stamou and S. Kollias (Editors), ISBN 0-470-85753-6, Wiley, pp. 339-371, May 2005

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: