Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Δημοσιεύσεις Ι.Π.ΤΗΛ.

A case study for tele-immersion communication applications: from 3D capturing to rendering

The primary objective of this paper is to present and analyze key aspects related to next-generation tele-immersion applications, studying the end-to-end chain from 3D capturing of remote users to rendering. The key modules for 3D reconstruction of moving humans and their mesh compression, are presented and discussed. The chain performance is evaluated in terms of frame-rates, delay, and visual quality.

Συνημμένα

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: