Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Δημοσιεύσεις Ι.Π.ΤΗΛ.

Fast and smooth 3D reconstruction using multiple RGB-Depth sensors

In this paper, the problem of real-time, full 3D reconstruction of foreground moving objects, an important task for Tele-Immersion applications, is addressed. More specifically, the proposed reconstruction method receives input from multiple consumer RGB-Depth cameras. A fast and efficient method to calibrate the sensors in initially described. More importantly, an efficient method to smoothly fuse the captured raw point sets is then presented, followed by a volumetric method to produce watertight and manifold meshes. Given the implementation etails, the proposed method can operate at high frame rates. The experimental results, with respect to reconstruction quality and rates, verify the effectiveness of the proposed methodology.

Συνημμένα

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: